Dar na výzkum neuroblastomu

Shobokshi Investment daroval 2, 5 milionu korun na tříletý výzkum dětské rakoviny.

Částkou 2,5 milionu korun přispěla společnost Shobokshi Fakultní nemocnici Motol na tříletý výzkum nejčastějšího typu nádoru v raném dětství, neuroblastomu. Šek předal majitel společnosti a honorární konzul České republiky v Saudské Arábii Hussein Shobokshi přednostovi Kliniky dětské hematologie a onkologie prof. MUDr. Janu Starému, DrSc. Charitativní akce se zúčastnila i Vendula Svobodová za nadaci Kapka Naděje, která se této problematice dlouhodobě věnuje. „Rakovina jakéhokoli typu je čím dál tím častějším onemocněním v každém věku. Neuroblastom, který postihuje děti do 15 let, je nejrozšířenějším nádorem právě u dětí a my bychom chtěli pomoct vývoji nových metod léčení a především rozvoji informací, kterých je o neuroblastomu stále málo,“ řekl majitel společnosti a honorární konzul Hussein Shobokshi.
Dar převzal na klinice onkologie z rukou Husseina Shobokshiho prof. Starý společně s prof. MUDr. Tomášem Esckschlagerem, CSc., kteří se podílejí na výzkumu a mají dlouholeté zkušenosti s léčbou rakoviny.
„Tento projekt jsme se rozhodli podporovat nejen kvůli tomu, že může být důležitým mezníkem v léčbě nádoru u dětí, ale také na základě vlastní zkušenosti, jelikož tato choroba postihla mou dceru a v takovém momentě zjistíte, že zdraví je opravdu nejpřednější,“ dodal na závěr Hussein Shobokshi.

Prof. MUDr. Ecskschlager s panem Shobokshim v laboratořích FN Motol.

Ohodnoťte tento článek!