Den hygieny rukou ve FN Královské Vinohrady

Na 5. květen již tradičně připadá Světový den hygieny rukou, který vychází z projektu Světové zdravotnické organizace „SAVE LIVES: Clean Your Hands“ (Chraňte životy: myjte si ruce).

Jako již tradičně, i letos se Fakultní nemocnice Královské Vinohrady připojila k této intervenci a svou činností projekt hygieny rukou podpořila.

Pohádka pro nejmenší

V tomto roce se hygienicko-epidemiologický tým náměstkyně pro ošetřovatelskou péči a řízení kvality zdravotní péče zaměřil na širokou veřejnost. Epidemiologické sestry navštívily mateřskou školu Omská na Praze 10. Dětem předškolního věku vyprávěly vzdělávací pohádku o Černé Bertě, která se nerada myla, a povídaly si s nimi o mytí rukou.
Děti z mateřské školy předvedly velmi dobré znalosti o správném mytí rukou a věděly, proč je mytí rukou tak důležité. Namalovaly také obrázky, jak si představují, že vypadá bacil.

Nácvik správné techniky

Sestry také připravily dva edukační stánky v areálu nemocnice, kde se zaměřily na edukaci pacientů a jejich návštěv. Seznamovaly je se správnou technikou mytí rukou, dezinfekčními prostředky na ruce a možnostmi jejich využití. Návštěvníci si mohli za pomoci speciálních black boxů zároveň vizuálně ověřit, zda provádějí hygienickou dezinfekci rukou správně a na jaká místa na ruce při mytí zapomínají. O velkém zájmu o problematiku svědčí fakt, že stánky navštívil i velký počet návštěvníků z řad zdravotníků.
Sestry hygienicko-epidemiologického týmu zhodnotily akci jako úspěšnou a již nyní si začnou chystat projekt na další ročník Světového dne hygieny rukou.

O autorovi| Bc. Petra Nehodová, epidemiologická sestra, FN Královské Vinohrady

Ohodnoťte tento článek!