Deprese u starších jedinců a její dopad na zaměstnanost

Podle Světové zdravotnické organizace je deprese nejčastější příčinou onemocnění ve středně a vysoko příjmových zemích. Podle odhadů způsobuje snížení produktivity na trhu práce, absence z důvodu nemoci a zhoršení výkonnosti v zaměstnání jen v evropských zemích ztráty ve výši zhruba 118 miliar d eur.

S využitím dat z průzkumu SHARE je v této publikaci analyzován dopad deprese na výsledky starších zaměstnanců, tedy populační skupiny, jejichž účast na trhu práce je z důvodu demografického stárnutí stále významnější. Analýza u každého ze zkoumaných parametrů ßukazuje na významný dopad deprese na zaměstnanost.
Z výsledků výzkumu vyplývá, že onemocnění (u lidí ve věku 50 až 64 let) významně zvyšuje pravděpodobnost nezaměstnanosti. Starší pracující, kteří vykazují zvýšené příznaky deprese, mají více než dvakrát vyšší pravděpodobnost předčasného odchodu do penze. Deprese rovněž zvyšuje roční délku absence v průměru o 7,2 dnů.
Uvedená čísla podle OECD (Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci) ukazují na nezbytnost programů (v rámci firem, ale i jednotlivých zemí) zaměřených na prevenci deprese, zvyšování povědomí o depresi a nutnost odpovídající lékařské péče u lidí nad 50 let.
Zdroj: OECD

Ohodnoťte tento článek!