Děti a maminky chrání „Dar života“

Kanadská sochařka českého původu Lea Vivotová, autorka známého sousoší „Dar života“ před budovou Gynekologicko-porodnické kliniky FN v Plzni, přijela navštívit místo, které se stalo jedním z domovů pro její dílo.

Energie a radost ze života působily v plzeňské fakultní nemocnici na každého, kdo se tu 7. června s Leou Vivotovou setkal. Paní Leu doprovázel její prvorozený syn Uriah, který se při svém narození v roce 1975 stal inspirací pro realizaci tohoto díla. Sochařka byla velmi překvapená komfortem a příjemným prostředím, ve kterém přicházejí v plzeňské fakultní nemocnici děti na svět: „Vyváženost barev, pohoda, maximální pohodlí a možnost soukromí při porodu i během následné hospitalizace, to je komfortní nabídka služeb, která není samozřejmostí na mnoha soukromých klinikách ve vyspělých zemích světa.“

Gift of life

Socha zrozená v nemocnici, sousoší „Dar života“, je umístěna před Gynekologickoporodnickou klinikou LF UK a FN Plzeň a vzkazy spokojených rodičů, které jsou zapsané na společné lavičce, připomínají okamžiky narození jejich dětí. Lea Vivotová vzpomíná: „Socha se zrodila v nemocnici, kde jsem přivedla na svět svého syna. Při porodních komplikacích jsem slíbila, že pokud se dostanu domů se zdravým dítětem, zvětším sousoší, na kterém jsme pracovala, a daruji ho St. Joseph Health Center v Torontu, kde se Uri, můj ‚gift of life‘ 6. června 1975 narodil.“ Odlitek sochy pak umělkyně věnovala i plzeňským dětem a jejich maminkám. „Jménem celé fakultní nemocnice, dětí a maminek, které sousoší ochraňuje, děkujeme paní Vivotové za to, že umožnila tak překrásnému dílu zdobit vstupní bránu, kterou přichází na svět většina dětí našeho regionu. Nesmírně si této dobročinnosti vážíme,“ uvedl ředitel FN Plzeň MUDr. Václav Šimánek, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!