Dětských úrazů mírně ubývá

Počet úrazů dětí do 19 let je v České republice stále velmi vysoký. Nicméně díky preventivním opatřením a systémovému řešení analýzy dětských úrazů jejich celkový počet od roku 2007 setrvale klesá.

Počet hospitalizovaných dětí kvůli úrazu také meziročně mírně klesá, pokles je to však minimální a pro pracoviště, jako je FN Brno, to znamená, že meziroční počet ošetřených úrazů trvale narůstá, neboť péče o dětské úrazy se pomalu přesouvá ze sektorových pracovišť na pracoviště specializovaná. Důvodem je zejména personální obsazení, kdy postupně chybí specialisté schopní se o dětské úrazy postarat, a také ekonomika, neboť léčba dětských úrazů vykazuje významný nepoměr ve smyslu náklady/ výnosy/rizika. Klinika dětské chirurgie v jarních a letních měsících roku 2016 provedla ve srovnání s loňským rokem o cca 1000–1500 více ambulantních vyšetření, hospitalizovala a operovala o více než 200 pacientů více. Celkem tedy bylo v Dětské nemocnici mezi březnem a srpnem zaznamenáno 15 807 ambulantních vyšetření pro trauma a 1068 hospitalizovaných zraněných dětských pacientů.

Fakultní nemocnice Brno je již dlouhá léta vedoucím pracovištěm v ČR ve sběru dat o dětských úrazech, jejich analýze a vyhodnocování. Je zakladatelem a tvůrcem Národního registru úrazů a Národního registru dětských úrazů, který je cenným zdrojem dat pro organizaci prevence.

Podle evidence činnosti ambulantních zdravotnických zařízení v oboru chirurgie bylo v České republice roce 2007 ošetřeno celkem 631 828 úrazů dětí ve věku 0–18 let, zatímco v roce 2015 již pouze 530 358 ve stejné věkové skupině. Trvale jsou nejčastější domácí a následně sportovní úrazy. Mezi život ohrožujícími a smrtelnými úrazy vedou úrazy v dopravě.

Na následky úrazu zemřelo v České republice v roce 2010 podle statistiky Českého statistického úřadu 168 dětí ve věku 0–18 let, v roce 2014 to bylo 112 dětí a v loňském roce 109 dětí. Počet usmrcených dětí se tedy daří redukovat, ale markantní pokles se pomalu zastavuje a je třeba hledat další cesty k tomu, aby pokles pokračoval. Ve srovnání s ostatními zeměmi západní Evropy máme stále standardizovanou úmrtnost vysokou.

O autorovi| (Zdroj: FN Brno) (red)

Ohodnoťte tento článek!