Diabetes, neinfekční epidemie 21. století

Na světě trpí diabetem 425 milionů lidí a čísla budou dále narůstat. I v České republice se počet nemocných neustále zvyšuje. Léčba bohužel nemůže být nikdy účinná bez aktivity samotných pacientů.

Světový den diabetu (14. listopadu) si Mezinárodní diabetická federace (IDF) připomíná od roku 1991, kdy spolu se Světovou zdravotnickou organizací (WHO) zareagovala na rostoucí incidenci chronického onemocnění, které vyžaduje nákladnou léčbu a pro pacienty představuje četná zdravotní omezení a přidružené komplikace. Odhaduje se, že na světě trpí diabetem 425 milionů lidí a čísla budou dále narůstat. I v České republice se počet nemocných neustále zvyšuje. Jestliže v roce 1975 se s cukrovkou léčilo přibližně 234 tisíc osob, tak v roce 2015 šlo již o 858 tisíc nemocných. Každý rok přibývá přibližně 10 tisíc nových případů. Odhaduje se, že v roce 2030 bude cukrovkou trpět dokonce každý desátý občan ČR. Pacienti s diabetem jsou navíc vystaveni až dvakrát vyššímu riziku vzniku kardiovaskulárních onemocnění než běžná populace, v průměru se dožívají o šest let méně.

Kardiovaskulární onemocnění – nejobávanější komplikace

Největší komplikace při onemocnění diabetem způsobují přidružená onemocnění. Za nejčastější a zároveň nejzávažnější se považují kardiovaskulární choroby (KV). Pacient

je vystaven až o 70 % vyššímu riziku onemocnění srdce a cév než u běžné populace. Více než polovina však na komplikace dokonce umírá. Úzká spolupráce diabetologů a kardiologů je proto nezbytná. Podle MUDr. Vladimíra Tuky, Ph. D., z Centra kardiovaskulární rehabilitace III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze se v novém miléniu začalo ukazovat, že některá antidiabetika mohou prognózu pacientů s diabetem zhoršovat. Podle doc. MUDr. Martina Prázného, CSc., Ph. D., z Diabetologického centra III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze nedokázala starší antidiabetika účinně zabránit poškození větších cév, tepen a srdce. Snížení KV rizik u léčby diabetu je proto jedním z hlavních cílů při vývoji nových léků. Rizika zohledňuje i americká Agentura pro kontrolu potravin a léčiv FDA, která od roku 2008 vyžaduje, aby u každého nově registrovaného léku na diabetes byla prokázána kardiovaskulární neutralita. To znamená, že dané léky nesmějí zvyšovat KV morbiditu a mortalitu.

V posledních letech se v léčbě diabetu dosáhlo velkého pokroku. Benefity přinesla podle doc. Prázného kontinuální

monitorace glukózy – CGM u pacientů s DM 1. typu a také nové léky, tzv. glifloziny, které na rozdíl od jiných antidiabetik působí v ledvinách, nezávisle na hladině inzulinu v těle. Nadbytečná glukóza se z organismu vylučuje močí. Dochází k úbytku tukové tkáně, aniž by se ztrácely tekutiny a ubývala svalová hmota. Zároveň dochází k poklesu krevního tlaku. Dlouho však chyběly důkazy, že glifloziny kromě pozitivního vlivu na hladinu glykémie také snižují riziko nejobávanější komplikace, kterou představuje předčasné úmrtí z KV příčin. Významnou událostí ve farmakoterapii byla proto publikace dat ze studie EMPAREG OUTCOME. Lék ze skupiny gliflozinů (empagliflozin) snížil u pacientů s diabetem 2. typu výskyt úmrtí až o 38 %. Výsledek je podle lékařů stejně průlomový, jakým bylo v minulosti objevení inzulinu. Empagliflozin mají k dispozici i pacienti v ČR, velké části z nich jej hradí zdravotní pojišťovny.

Nikdy nekončící prevence

Přesto, že nová léčiva dokáží snížit riziko onemocnění srdce a cév o 40 %, není tento stav stále uspokojivý. Navíc i sami pacienti nejsou příliš ochotni změnit životní styl. Diabetologové proto stále apelují na fakt, aby byli do léčby a prevence zapojeni.

Diabetologické centrum VFN v Praze je na poli edukace velmi aktivní. Zajišťuje zdarma celou řadu vzdělávacích aktivit pro pacienty s diabetem a působí i formou terénních diabetologických ambulancí. Epidemii onemocnění se v rámci listopadového Týdne diabetu věnovaly i další organizace, které za podpory hlavního města Prahy a pod záštitou radního Ing. Radka Lacka, připravily řadu sportovních aktivit doplněných o možnost konzultace s nutričními terapeuty a lékaři.

Týden diabetu vyvrcholil Pochodem proti cukrovce, který se konal 14. listopadu na Karlově náměstí. Lidé si v rámci projektu mohli změřit glykemii i cholesterol. Podle jedné z pořadatelek MUDr. Marie Nejedlé z Centra podpory veřejného zdraví (SZÚ), jež s Katedrou rekreologie UPOL po celé České republice celoročně pořádá cvičení pro veřejnost, se do aktivit zapojují nejvíce ženy seniorky. Muži o obdobný typ akcí jeví stále velmi malý zájem.

Ohodnoťte tento článek!