Diagnostický test rozpozná Ebolu do půl hodiny

Společné konsorcium Filodiag se stalo jedním z osmi výzkumných týmů, které na zadání Evropské komise pracují na vývoji rychlých diagnostických testů a vakcín. Českou republiku v konsorciu reprezentují vědci Mendelovy univerzity v Brně.

Iniciativa IMI Ebola+, v jehož rámci Filodiag probíhá, pracuje na urychlení diagnostiky viru Ebola pomocí specificky modifikovaných paramagnetických částic.
„Spolehlivě diagnostikovat Ebolu je doposud možné jen laboratorně na specializovaných pracovištích. Ta se v afrických podmínkách mohou nacházet i stovky kilometrů od pacienta. Než test podstoupí, může uběhnout i několik dní, což je pro nemocného i jeho okolí fatální,“ uvedl hlavní řešitel projektu, biochemik a prorektor Mendelovovy univerzity v Brně prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph. D.

V terénu bez laboratoře

Test, který tým profesora Adama vyvíjí, bude moci spolehlivě detekovat virus z krve pacienta do půl hodiny. To je několikrát rychlejší než současná laboratorní diagnostika.
Co je ale podstatnější – k diagnostice nebude zapotřebí ani laboratoř, ani žádné jiné specializované pracoviště. Zdravotníci tak budou moci testovat pacienty přímo v terénu i na odlehlých místech a výsledky budou mít k dispozici za 15 až 30 minut.
„Diagnostika probíhá za použití specificky modifikovaných paramagnetických částic, na které se váží viry. Krev pacienta se odebere pomocí cartridge a vzorek i s přidanými částicemi se vloží do speciálního přístroje velikosti mobilního telefonu, který vyvíjí náš německý partner. Koncentrováním a jednoduchou lýzou, tedy rozložením virů, se dostaneme k jejich nukleové kyselině, ze které dokáže přístroj pomocí polymerázové řetězové reakce virus detekovat,“ vysvětlil prof. Ing. René Kizek, Ph. D., z Laboratoře metalomiky a nanotechnologií Mendelovy univerzity v Brně, kde výzkum probíhá.

Jako rychlá diagnostika chřipky

Na výzkum a vývoj detekčního testu získala Mendelova univerzita v Brně dotaci přes 6,5 milionu korun. Vychází při tom ze svého know-how – z diagnostického testu chřipkového viru, který vědci vyvinuli před dvěma lety. Vědci využívají nanočástice, na které váží biomolekuly. Protože výzkumníci z Mendelovy univerzity v Brně nemohou při vývoji testu pracovat se skutečným virem Eboly, při svých experimentech využívají právě virus koňské chřipky.

Partneři mezinárodního projektu

Diagnostickou část projektu má univerzita na starosti společně s německou firmou GNA. Mendelova univerzita pracuje na metodě izolace viru z krve, německý partner na základě toho vyvíjí přístroj, který dokáže virus detekovat. Další z partnerů, italský Národní institut pro infekční nemoci Lazzaro Spallanzani, bude ve spolupráci s humanitární organizací EMERGENCY zkoumat test přímo v terénu v Africe.

O autorovi| dvoustranu připravila Petra Klusáková

Ohodnoťte tento článek!