Discovery AWARD 2016

Společnost Novartis uděluje ocenění výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o posun v medicíně a farmacii. Na otázky
ohledně soutěže odpovídá prof. MUDr. Roman Prymula, DrSc., předseda české vakcinologické společnosti ČLS JEP.

1. Soutěž je vyhlášena pro obor Biomedicína. Proč soutěž vznikla a kdo se do ní může přihlásit?

Cílem je podporovat výzkum v českém zdravotnictví a motivovat české výzkumné týmy k hledání inovativních řešení právě v oblasti biomedicíny. Chceme, aby se do soutěže hlásily týmy, které v uplynulém období dosáhly pozoruhodných výsledků a nebojí se je podrobit náročnému posouzení hodnotící komise. V případě úspěchu mohou své výsledky touto cestou popularizovat.

2. Kritériem hodnocení jsou originalita, aplikovatelnost, společenský přínos a ekonomický dopad. Které měřítko považujete za stěžejní?

Každý má jistě trochu jiné priority a je obtížné favorizovat nějaké kritérium před ostatními. Osobně si myslím, že by projekty měly být posuzovány komplexnějším způsobem. Zdůraznil bych zejména kombinaci originality a aplikovatelnosti. Společenský přínos a ekonomický dopad jsou z praktického hlediska rovněž důležité, avšak byl bych nerad, abychom ovlivňovali mladé aktivní vědce optikou ekonomických měřítek. Potřebujeme stimulovat inovativní myšlenky a ocenit nekonvenční nová řešení.

3. Můžete si přeci přizvat poradce, který nemá hlasovací právo. Už jste ho v minulosti využili?

Soutěž je postavena tak, aby velmi transparentním způsobem a dominantně rozhodovali řádní členové poroty. Každý uděluje určitý počet bodů. Může se však stát, že dva projekty mají velmi podobné hodnocení, pak porota diskutuje, jestli udělit cenu oběma řešitelům, nebo pouze jednomu. Zde můžeme využít přizvaného poradce, který je v konkrétní oblasti specialistou a detailně objasní pozitiva i negativa jednotlivých řešení. Standardní postup to však není a doposud jsme služeb poradců nevyužili.

4. Co soutěž mladým výzkumníkům kromě finanční odměny 100 tisíc korun může přinést?

Celkový rozpočet na ceny činí 250 tisíc korun. Tato částka rozhodně není zanedbatelná a pro mladého vědce může být velmi motivační. Peníze však podle mého názoru nejsou rozhodující. Hlavní je prestiž a zadostiučinění. Cena motivuje k určité rivalitě, která je ve vědě velmi žádoucí, neboť jedině v ostré konkurenci se můžeme posouvat kupředu. Přihlašování do soutěže probíhá pomocí internetové aplikace a je možné do 15. 6. 2017 – www.discoveryaward.eu.

Ohodnoťte tento článek!