Discovery Award 2018

Výroční cenu Discovery uděluje společnost Novartis výzkumníkům do 40 let, kteří se zasloužili o výjimečný posun na poli výzkumu v medicíně a farmacii.

Soutěž je vyhlášena pro obor biomedicína s důrazem na následující oblasti: 1. Inovativní klinické, diagnostické a preventivní přístupy, včetně prototypů nástrojů či přístrojů včetně ICT řešení 2. Základní výzkum v oblasti biomedicíny Novým členem odborné poroty je prof. MUDr. Roman Havlík, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc.

Kdo má největší šanci na úspěch?

Určitě zde hraje roli originalita hypotézy, jednoduchost a elegance řešení. Za nejvýznamnější považuji přesah do praxe, tedy aplikaci.

Co nám brání, abychom se v České republice na poli inovací zařadili mezi špičku?

Vědecko-výzkumný potenciál univerzit a ostatních českých a moravských pracovišť je jistě velký. Prostor pro zlepšení tohoto prostředí vidím v nastavení mechanismu aplikace výsledků do praxe. Ten by měl fungovat tak, aby z něj profitoval vědec, jeho pracoviště i spolupracující firma.

Jak Fakultní nemocnice Olomouc podporuje klinický výzkum?

Rozdělujeme vědecko-výzkumné granty, motivujeme zdravotnická pracoviště, aby podporovala vědecko-výzkumné aktivity, spolupracujeme s univerzitou a s ostatními externími partnery.

Ohodnoťte tento článek!