Discovery Award

Cenu DISCOVERY každoročně uděluje společnost Novartis s cílem podpořit zejména mladou generaci výzkumníků v oblasti medicíny a farmacie a motivovat je k další práci v České republice. Hovoříme s předsedou poroty letošního ročníku přednostou Onkologické kliniky LF UP a FN Olomouc prof. MUDr. Bohuslavem Melicharem, Ph. D.

Je letošní, již 4. ročník Discovery Award něčím jiný než ty předchozí?

Ano, došlo k rozšíření počtu členů hodnotitelské komise, která má nyní oproti původním sedmi jedenáct členů, což díky zaměření nových členů přispěje ke komplexnějšímu posouzení kvality a přínosů prací. Zároveň došlo ke sloučení dvou kategorií hodnocení, kdy jsme spojili kategorie inovativní klinické, diagnostické a preventivní přístupy a prototypy nástrojů a přístrojů včetně ICT řešení. Tedy oproti třem kategoriím jsou letos kategorie dvě („Inovativní klinické, diagnostické a preventivní přístupy vč. prototypů nástrojů či přístrojů včetně ICT řešení“ a „Základní výzkum v oblasti biomedicíny“).

O jaká nová jména se letos obohatila odborná porota?

Novými členy se stali prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph. D., PharmDr. Jiří Skalický, Ph. D., PharmDr. Zdeněk Blahuta a já.

Jaké jsou soutěžní oblasti a kritéria hodnocení?

Hodnotitelé pracují se čtyřmi kritérii, kterými jsou originalita, aplikovatelnost do praxe, společenský přínos a ekonomický dopad.

Kde je možné se přihlásit?

Doporučuji vstoupit na stránky www.discoveryaward.eu, kde zájemci mohou nalézt kritéria a výše uvedené parametry hodnocení včetně on-line formuláře, který stačí odeslat do termínu 15. 6. 2015. Na úvodním zasedání hodnotitelská komise rozhodla, že každé oslovené pracoviště bude mít právo nominovat minimálně jednu práci splňující kritéria soutěže.

Ohodnoťte tento článek!