Dle rozsáhlé finanční kontroly VZP nepochybila

Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP) kontroloval Finanční úřad pro hlavní město Prahu. Výsledky potvrdily, že ekonomická administrativa VZP je naprosto v souladu s platnou legislativou.

„Kontrola se zaměřila mimo jiné na hospodaření s příjmy z veřejného zdravotního pojištění, na části účetní závěrky, jako jsou výkaz zisku a ztráty a rozvaha, na daňové přiznání a také na vybrané okruhy související s reklamní a propagační činností VZP,“ uvedl tiskový mluvčí VZP Oldřich Tichý a dodal, že finanční úřad po podrobném prostudování podkladů nevytkl pojišťovně ani jediné pochybení. „U instituce, která má více než tři tisíce zaměstnanců a hospodaří ročně s rozpočtem kolem 150 miliard korun, jde o vynikající výsledek,“ řekl mluvčí Tichý.

Opakované kontroly státní správy

Jedním z podnětů, které finanční úředníky do pojišťovny přivedly, byly i výsledky kontroly, kterou ve VZP provedlo v roce 2012 ministerstvo zdravotnictví. To tehdy vyslovilo mimo jiné pochyby, zda VZP neporušuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Jak sdělil Oldřich Tichý, současná důsledná kontrola finančního úřadu to nyní vyvrátila.
V poslední době jde již o několikátou prověrku ze strany státní správy. Antimonopolní úřad se například zabýval podnětem, zda VZP neporušila zákon při veřejné zakázce na pobyt nemocných dětí u Egejského moře v rámci projektu Mořský koník. I v tomto případě však úřad v polovině září rozhodl, že postup VZP byl v souladu s platnými předpisy.

Ohodnoťte tento článek!