Do Křesla pro Fausta usedl Jan Bartoníček

Do oblíbeného Křesla pro Fausta usedl koncem ledna v Akademickém klubu 1. LF UK přední český ortoped a traumatolog, přednosta Kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc.

Po absolvování Fakulty všeobecného lékařství UK v roce 1980 profesor Bartoníček nastoupil na Ortopedickou kliniku Nemocnice Na Bulovce. V roce 1992 byl jmenován docentem, v roce 2004 pak řádným profesorem ortopedie. V letech 1993 až 2009 byl přednostou Ortopedickotraumatologické kliniky 3. lékařské fakulty UK.
Jan Bartoníček již od 2. ročníku studia medicíny pracoval v Anatomickém ústavu 1. LF UK, kde přednáší dodnes. Klinické anatomii pohybového aparátu se věnuje již téměř čtyři desítky let. Ve své bohaté praxi se zabýval nejrůznější problematikou – od dětské ortopedie, končetinové traumatologie přes artroskopii až po traumatologii páteře. V posledních letech se věnuje zejména chirurgii nohy a hlezna, zlomeninám lopatky a osteotomii kyčelního kloubu.
Kromě medicíny má prof. Bartoníček opravdu široké spektrum zájmů. Jeho celoživotním koníčkem jsou literatura, archeologie a cestování. Nejvíce ho ale zaujala historie, a to včetně historie ortopedie. Za splnění svých dětských snů považuje návštěvu Velikonočního ostrova a některých dalších významných světových archeologických lokalit. Na tradiční otázku moderátorky Marie Retkové, zda by prodal duši ďáblu, host v křesle odpověděl: „Tady jde až o sekundární problém. Primární, zejména v dnešní době, je poznat, kdy nám ďábel smlouvu podsunuje. A pokud jde o smlouvu s ďáblem, mohlo by k tomu dojít pouze v případě, že bych měl lepšího advokáta.“

Ohodnoťte tento článek!