Dobrovolníci jsou k nezaplacení

Dobrovolníci jsou k nezaplacení

Dobrovolníci a dobrovolnické programy významně přispívají ke stále kvalitnější komplexní léčebné péči o pacienty, a to především u dlouhodobě nebo těžce nemocných pacientů. U nás se už dobrovolnictví věnuje asi 12 tisíc lidí.

Nejvíce dobrovolníků sdružuje ADRA

Centrum pro výzkum neziskového sektoru Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v jedné ze svých studií vyčísluje ekonomickou hodnotu práce dobrovolníků z organizace ADRA, jednoho z největších poskytovatelů dobrovolnických služeb v ČR. Její autoři Ing. Jakub Dostál a Ing. Marek Vyskočil zjistili, že 1470 dobrovolníků v rámci ADRA odvedlo za rok 2013 práci v hodnotě 5,5 milionu korun. Pracovali především v sociálních službách pro seniory. Většina dobrovolníků patří mezi ekonomicky neaktivní občany.

Čtou, povídají si, chodí na procházky

ADRA má v České republice 11 poboček s 10 dobrovolnickými centry. Dobrovolníci docházejí do vybraného zařízení minimálně jednou týdně. „Nejčastěji navštěvujeme domovy důchodců, hospice, dětské domovy, kojenecké ústavy, ústavy pro postižené. Ve velké míře je pozornost zaměřená na seniory, které obzvláště trápí samota. Dobrovolníci jim čtou, chodí s nimi na procházky, povídají si s nimi a rozptylují je. Tím, že jim zlepšují náladu, napomáhají jejich uzdravení, nebo je dokonce motivují k dalšímu životu,“ vysvětluje ředitel organizace ADRA Michal Čančík.

Dobrovolnická centra spolupracují také s nemocnicemi, dobrovolníky vysílají nejčastěji na dětská oddělení. Za zmínku rozhodně stojí rovněž charitativní obchůdky, což je další oblast dobrovolnických aktivit. Na severní Moravě je obchůdků už pět a dobře se jim daří.

Pejsek dobrovolník na geriatrii

V současné léčebné péči především o dlouhodobě hospitalizované dětské i dospělé pacienty mají dobrovolníci své nezastupitelné místo. Do většinou smutného prostoru nemocnic totiž přicházejí s nadějí a vírou, že nezištná pomoc a lidský kontakt překlenou i ty nejtěžší chvíle v lidském životě.

V roce 2013 bylo v projektu dobrovolnictví zapojeno celkem 11 klinik VFN. Tato nemocnice spolupracuje nejen s organizací ADRA, ale také s o. s. Amelie a projektem „Celé Česko čte dětem“. Nejvíce dobrovolníků v rámci VFN dochází na geriatrickou či neurologickou kliniku a kliniku dětského a dorostového lékařství. Aktuálně spolupracují s 53 dobrovolníky. V říjnu navštívil VFN poprvé canisterapeut, aby společně se svou fenkou Olivií zpříjemnili čas strávený v nemocnici pacientům z geriatrické kliniky. VFN teď nově navázala spolupráci s organizací ILCO (dobrovolným sdružením stomiků), jež zprostředkuje dobrovolníky pro pacienty se stomií na I. chirurgické klinice.

Ohodnoťte tento článek!