Doktorfest 2016

Poslední květnový pátek a sobotu proběhl v Písecké bráně nedaleko Pražského hradu 4. ročník multižánrového festivalu lékařů a lékařek, kteří se vedle své profese věnují i umělecké činnosti a dosahují na tomto poli profesionálních výkonů.

„Správný doktor má být vždycky tak trochu rocker – přesvědčený o správnosti svého konání, stát si za svým a mít jasný názor, ať už na pódiu nebo při sdělení diagnózy,“ říká zakladatel festivalu MUDr. Zdeněk Hříbal z oddělení dětské sonografie FN Motol.

Pestrý program i pomoc dobré věci

Pátek patřil vernisáži fotografické výstavy MUDr. Pavla Ochonského s názvem Kolem světa. K atmosféře přispěl koncert sborového zpěvu v podání smíšeného pěveckého sboru Post Scriptum, v jehož řadách působí také lékaři. V sobotu se konala soutěžní přehlídka hudebních kapel. Zvítězila skupina J!Scream. Pro rodiny s dětmi byl připraven Bebífest, soutěžní a zážitkový festival, který nabídl zábavné workshopy a soutěže nejen se zdravotnickou tematikou. Návštěvníci si také mohli nechat vyšetřit zrak, ochutnat české i exotické pivo či soutěžit o poukaz na řízení simulátoru dopravního letadla Airbus A320.
Součástí letošního ročníku byla benefice pro Nadaci Dětský mozek. Nadace od svého založení v roce 1992 pomáhá poskytováním finančních příspěvků osobám s postižením nervového systému nebo zařízením, která jim zabezpečují respitní a domácí péči, asistenční službu nebo vzdělání. Jedním ze zakladatelů je děkan 2. LF UK a přednosta Kliniky dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Na dobrovolném vstupném se letos vybralo téměř 18 500 korun. Výtěžek byl věnován Dennímu stacionáři Akord, který Nadace Dětský mozek dlouhodobě podporuje. Zaměstnanci a dobrovolníci stacionáře připravili pro sobotní Bebífest hry a jiné činnosti, které jsou uzpůsobeny pohybovému omezení klientů. Návštěvníci si tak vyzkoušeli například malování bez rukou či hru boccia, podobnou francouzskému pétanque, určenou lidem s těžkým tělesným postižením. Denní stacionář Akord od roku 1995 poskytuje služby osobám od 6 do 45 let s mentálním postižením či kombinovanými vadami, které jsou v důsledku svého handicapu závislé na pravidelné pomoci a podpoře tzv. asistenta, což jim znemožňuje využívat služeb běžných institucí nebo rodinného prostředí.
Letošního ročníku festivalu, který se uskutečnil pod záštitou radního hlavního města Prahy Ing. Radka Lacka, se zúčastnilo více než 1500 návštěvníků.
Více informací naleznete na www. doktorfest.cz či facebooku Doktorfest.

Pořadatelé Petr Mändl a Vladana Rýdlová
Vítězem soutěžní přehlídky hudebních kapel se stala skupina J!Scream.
Divize Medical Services byla mediálním partnerem letošního ročníku Doktorfestu.

Ohodnoťte tento článek!