Domácí paliativa na prahu pilotního projektu

Mobilní hospice poskytují v nepřetržitém provozu odbornou lékařskou, sociální a psychickou podporu terminálně nemocným pacientům v jejich domácím prostředí. Odborníci v oblasti paliativní medicíny a zástupci pojišťoven jednají o možnostech jak zařadit mobilní paliativu do úhrad ze zdravotního pojištění.

Žádný z 22 mobilních hospiců nemá komplexní terénní paliativní péči hrazenou od zdravotní pojišťovny. Na ministerstvu zdravotnictví začala na jaře loňského roku jednání o možnosti vzniku pilotního projektu paliativní péče, který by měl zmapovat poskytování mobilní paliativy, možnosti její úhrady ze zdravotního pojištění, bezpečnosti péče pro pacienty a přínosu pro systém českého zdravotnictví. „Zahájení tohoto pilotního programu a vstup paliativní péče do systému veřejného zdravotnictví maximálně podporuji. Ve zlepšování dlouhodobé a paliativní péče máme vůči české společnosti dluh. Máme skvělou akutní péči, na tu paliativní se doposud zapomínalo. Tlak na pojišťovny je v tomto případě potřebný,“ uvedl pro naši redakci náměstek ministra zdravotnictví Josef Vymazal (ANO). Jednání se účastní zástupci MZ, Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), Svazu zdravotních pojišťoven a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP (ČSPM).

Vyjednávání nekončí

Pilot měl být původně spuštěn k 1. 1. 2015, vyjednávání se ale zdržela na mechanismu úhrad. VZP spolu se zaměstnaneckými pojišťovnami navrhovaly srovnání nákladovosti oproti lůžkovému hospici a lůžku léčebny dlouhodobě nemocných, zástupci ČSPM chtěli porovnávat mobilní paliativu s nemocničním lůžkem, uvažovalo se o paušální úhradě. V současnosti se účastníci předběžně dohodli, že pojišťovny (zatím do pilotu určitě vstoupí VZP, ostatní pojišťovny stále vyčkávají) uhradí mobilní paliativní péči pro 380 klientů ve výši měsíčních nákladů. Tedy asi jen u pětiny pacientů, o které se mobilní hospice v ČR postarají. „Rozhodně to neovlivní ekonomiku poskytovatelů hospicové péče. Nadále zůstaneme závislí na dotačních prostředcích, darech a podpoře krajů,“ uvedl ředitel domácího hospice Cesta domů Marek Uhlíř.
Nově se uvažuje o spuštění pilotu od dubna letošního roku. Ani toto datum však nepotvrdil hlavní hráč vyjednávání, kterým je VZP. „Datum 1. 4. 2015 (ani žádné jiné) jako definitivní pro spuštění projektu dohodnuto nebylo a o podmínkách se stále jedná. Nicméně za VZP mohu potvrdit, že jsme od počátku veřejně prohlašovali, že počítáme se spuštěním programu od roku 2015,“ řekl ZaM mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Ohodnoťte tento článek!