Domov Vlčí mák

V Ústřední vojenské nemocnici v Praze (ÚVN) za přítomnosti ministra obrany Martina Stropnického, ředitele ÚVN prof. MUDr. Miroslava Zavorala, Ph. D., válečných veteránů a dalších hostů slavnostně nově přejmenovali Oddělení sociální péče na Domov Vlčí mák.

„Chováme přirozenou a hlubokou úctu k válečným veteránům, kteří za 2. světové války i v novodobých konfliktech bojovali a bojují za principy demokracie. Je naší povinností zajistit jim co nejlepší podmínky. Jsem rád, že tady v ÚVN je o válečné veterány výborně postaráno a že tu nacházejí skutečný domov,“ uvedl Martin Stropnický.

„Je pro nás ctí poskytovat válečným veteránům maximální péči a jejím prostřednictvím vyjádřit úctu, kterou k nim chováme. Při volbě vhodného názvu pro Oddělení sociální péče bylo naším záměrem, aby vystihl jeho podstatu a ojedinělost. V naprosté většině tu totiž pečujeme na celkem 40 lůžkách o válečné veterány – druhoválečné, ale také o ty novodobé. Zvítězil název Domov Vlčí mák. Obsahuje symbol válečných veteránů uctívající památku všech, kdo ve válečných konfliktech nasazovali své životy za lepší budoucnost,“ řekl profesor Zavoral.

Oddělení již od roku 2007 poskytuje nepřetržitou následnou péči čtyřem desítkám klientů se sníženou soběstačností. Většinou jde o válečné veterány a jejich partnery. Pečuje o ně tým zaměstnanců – zdravotně-sociální pracovníci, všeobecné sestry, zdravotničtí asistenti, pracovníci v sociálních službách a sanitáři pod vedením vrchní sestry. Kromě ubytování v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích (případně nadstandardních pokojích s vlastním sociálním vybavením) a stravy pomáhají pracovníci klientům při osobní hygieně, zvládat běžné úkony péče o sebe sama, zprostředkovávají kontakt se společenským prostředím, připravují sociálně terapeutické a aktivizační činnosti zaměřené na podporu samostatnosti. Průměrný věk klientů je 92 let.

Zleva: Náměstkyně pro nelékařské zdravotnické profese a řízení kvality ÚVN Lenka Gutová, Miroslav Zavoral, Martin Stropnický a náměstek ministra obrany Ing. Tomáš Kuchta

Ohodnoťte tento článek!