Doporučené postupy pro podávání anestezie dětem a dospělým

Nejen anesteziologům je určeno 2. vydání publikace, již s kolektivem autorů sestavil doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph. D., MHA, který je přednostou Kliniky anesteziologie, a intenzivní péče (KARIM) 2. LF UK a FN Motol. Atraktivní mononografie reaguje na poptávku lékařů po anesteziologické problematice. Obsahuje doporučené postupy v podávání anestezie dětským i dospělým pacientům v celé šíři chirurgických oborů, včetně doporučených postupů ČSARIM a ČKS pro klinické situace u komplikovanějších pacientů.
V neposlední řadě obsahuje i množství aktuálních informací, jejichž znalost je pro podávání bezpečné anestezie nezbytná. Kniha poslouží nejen začínajícím anesteziologům, kteří se připravují k atestační zkoušce, ale stane se bezpochyby vítaným zdrojem informací i pro lékaře dalších specializací.

Ohodnoťte tento článek!