Druhá Rytířka českého lékařského stavu

Oftalmoložka MUDr. Jaroslava Vladyková, DrSc., byla koncem dubna v Tereziánském sále Břevnovského kláštera v Praze pasována prezidentem České lékařské komory (ČLK) Milanem Kubkem na Rytířku českého lékařského stavu.

Tímto titulem ČLK oceňuje své nejvýznamnější členy již od roku 1996. „Seznam nositelů tohoto titulu je skutečně přehlídkou velkých osobností naší medicíny,“ řekl ve svém úvodním slově Milan Kubek.
Doktorka Vladyková se narodila v roce 1923. Po promoci v roce 1950 působila na očním oddělení nemocnice v Pardubicích. Pracovala jako konziliářka na dětských klinikách, získala zkušenosti z pediatrické oftalmologie. Na pražské II. oční klinice získala základy neurooftalmologie, které zúročila také při práci v pražské ÚVN, kde působí od roku 1961 dodnes, ač je již v důchodu. Spolupracovala s neurochirurgickou klinikou prof. Kunce, kde se soustřeďovali pacienti s neurooftalmologickou problematikou z celé republiky. Její znalosti latiny, němčiny, angličtiny či francouzštiny jí umožnily výuku zahraničních studentů.

Z „vladyky“ rytířkou

„Udělení titulu je pro mě nesmírnou ctí, je uznáním mé dlouholeté práce v oboru a mých celoživotních postojů. Život mi dopřál, že jsem se dožila tohoto dne i téhle pocty. A nejkrásnější na tom je, že se toho dožívám tak, že tu mohu být mezi vámi,“ řekla MUDr. Vladyková. Rytířka pak dále pohovořila o okolnostech, které formovaly její život i práci, a poděkovala všem, kteří jí v životě pomáhali. Zmínila především rodinu a svého manžela, s nímž, jak řekla, již od studentských let zvládají všechno dobré i špatné za vzájemné pomoci. „Život nám dopřál dožít se již třetí postupné generace v harmonických rodinných vztazích. Děkuji životu, že mi dopřává fyzickou i psychickou kondici takovou, že jsem toho vůbec schopna. Prošla jsem třemi u nás renomovanými pracovišti a moc děkuji a jsem zavázaná všem jejich vedoucím pracovníkům, tedy pardubickému primáři dr. Josefu Svobodovi, přednostovi Kliniky všeobecného lékařství UK prof. Zdeňkovi Kuncovi a všem přednostům očního pracoviště ÚVN,“ řekla. „Je mi ctí, že jsem v současné době členkou pracovního kolektivu 1. LF UK a ÚVN, dvou nesmírně prestižních institucí. Mé poděkování patří všem, kteří mi pomáhali a pomáhají, kteří se mou spolupracují, kteří mě učili nebo se učili a učí ode mne. A dneska hlavně těm, kteří přispěli k mé poctě, vzdávám svůj kompliment a vděčný dík,“ uzavřela rytířka Vladyková.

Milan Kubek, Jaroslava Vladyková a prof. Richard Škába.

Ohodnoťte tento článek!