Dvojí důvod k oslavě pro urologii na Karlově

Přednosta kliniky prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., a emeritní přednosta prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc., FCMA.

Urologická klinika 1. LF UK a VFN slaví 20 let laparoskopie u dospělých i dětí a poprvé v Česku ji provádí s 3D systémem. Zakoupil jí ho Nadační fond Lucie.

Díky účasti kliniky v projektu „Materiálně technická základna pro výzkum v oblasti diagnostiky a léčby civilizačních a onkologických onemocnění a jejich závažných rizik ve VFN v Praze (Operační program Praha – Konkurenceschopnost)“ klinika získala nové technologické zázemí – sestavu laparoskopických přístrojů a nástrojů, což významně podpořilo zvýšení počtu laparoskopických operací i zlepšení jejich výsledků.

Kurz pro urology z celé republiky

Zcela novou technologií, kterou klinika vyzkoušela jako první v České republice, je HD3D systém pro laparoskopii. Použití technologie umožňuje lepší prokreslení detailů zobrazovaných struktur. Již 14. a 15. října 2013 se na Urologické klinice 1. LF UK a VFN v Praze uskutečnil kurz urologické laparoskopie s využitím 3D zobrazení pro primáře vybraných urologických oddělení z celé ČR. Během dvou dnů bylo provedeno 6 operací, všechny v zobrazení 3D: dvě endoskopické extraperitoneální radikální prostatektomie s pánevní lymfadenektomií, dvě resekce ledviny, adrenalektomie a pyeloplastika.

Urologická klinika také již několik let využívá pro výuku mediků a trénink urologů v této oblasti virtuální trenažér laparoskopických operací získaný z grantu 1. lékařské fakulty UK od ministerstva školství.

Ohodnoťte tento článek!