Dvoudenní kongres Kožní kliniky na Bulovce

Na výroční konferenci k 80. narozeninám Kožní kliniky navázal 2. národní venerologický kongres.

Přední čeští dermatovenerologové se 22. a 23. září sešli na půdě Nemocnice Na Bulovce a v kongresových prostorách hotelu Grandior v Praze. Garantkou odborného programu obou akcí, které pořádala divize Medical Services vydavatelství Mladá fronta, byla prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., MHA, přednostka Dermatovenerologické kliniky Nemocnice Na Bulovce. Její třicetileté působení na klinice v úvodu připomněl prof. MUDr. Vladimír Komárek, DrSc., děkan 2. LF, který zároveň zdůraznil, že za jejího vedení se klinika stala špičkovým pracovištěm, jež pacientům z celé ČR poskytuje péči v celém spektru kožních a pohlavních nemocí. Mezi jedinečná pracoviště patří například Centrum dětské dermatologie, Centrum pro léčbu kožních nádorů, včetně léčby fotodynamické terapií, Centrum pro kožní a pohlavně přenášené infekce nebo Škola atopie.

Jedním z pilířů celodenního venerologického kongresu byla mezioborová spolupráce. MUDr. Šárka Lasiková se věnovala diagnostice pohlavně přenosných chorob z hlediska současné mikrobiologie. Gynekologický pohled na ureaplazmové a mykoplazmové infekce nabídl prof. MUDr. Jaromír Mašata, Ph. D. Na nevenerologická témata ve venerologické praxi se zaměřili prof. Hercogová nebo sexuolog MUDr. Zlatko Pastor, Ph. D. Zazněly i kazuistiky na téma onkologických onemocnění anogenitální oblasti. Poslední blok se týkal pohlavně přenosných chorob u gravidních a dětí. Tématem sexuálního zneužívání dětí uzavřela Doc. MUDr. Jana Kocourková program kongresu.

Budova Dermatovenerologické kliniky Nemocnice Na Bulovce

Ohodnoťte tento článek!