Dvousložkové zdravotní pojištění si přeje většina Čechů

Zdravotní pojišťovny chtějí dát pojištěncům možnost připojištění. Základní výše pojistného i úroveň služeb by zůstala stejná.

Pojistné na zdravotní pojištění platí občané podle stejných pravidel bez ohledu na zdravotní pojišťovnu (ZP), u které jsou registrovaní. Stejná je i poskytovaná péče, jež jsou pojišťovny povinny každému pacientovi zaplatit. Konkurenční boj, který by pojišťovny nutil k nejhospodárnějšímu nakládání s penězi pojištěnců a ke snaze nabídnout jim co nejlepší podmínky, je velmi omezený. Pojištěnci tak, pokud jde o placení pojistného, z pluralitního systému zatím profitovat nemohou. Zlepšit by to mohlo zavedení dvousložkového pojistného, které má podporu i ze strany ZP.

Není důvod, aby zdravotní pojišťovny fungovaly jinak než ostatní ekonomické subjekty, které také musejí soupeřit o své klienty. „Navrhujeme zavedení cenové konkurence, díky níž by úspěšné ZP mohly nabízet svým pojištěncům nižší platbu za pojistné. Úroveň poskytovaných služeb by přitom zůstala stejná. Zároveň bychom chtěli, aby pojišťovny měly možnost nabízet svým klientům

i rozšířenou péči, čímž by pojištěnci získali možnost si zaplatit péči nad rámec standardu. Díky tomu by se do celého systému dostávalo více peněz, ze kterých by profitovali i lidé, kteří by z finančních důvodů platili pouze základní pojistné. Tento model již dobře funguje například v Nizozemsku, ale dvousložkové pojistné má i řada dalších států,“ vysvětluje Ing. Ladislav Friedrich, prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR.

Mít možnost ovlivňovat výši pojistného si podle nedávného průzkumu přálo 81 procent dotazovaných, kteří by byli rádi, kdyby je ZP odměňovaly za odpovědný přístup ke svému zdraví. I ZP jsou přesvědčeny, že zodpovědní jedinci by měli být oceněni. „Obavy, že zavedením dvousložkového pojistného dojde ke znevýhodnění občanů s nižšími příjmy, nejsou na místě. Základní rozsah péče, jak ho známe dnes, zůstane stejný, ne-li lepší, díky větším příjmům do systému zdravotnictví,“ popisuje Friedrich.

Systém ZP, který dnes funguje v České republice, nijak nemotivuje pojištěnce, aby se o své zdraví zodpovědně starali. Pojištěnci nevědí, jaký je rozsah základní zdravotní péče, ani nemají možnost si připlatit za nadstandardní péči. Ročně přitom odvede každý z nás do systému zdravotního pojištění přibližně 27 tisíc Kč, měl by proto mít možnost alespoň trochu ovlivnit činnost své ZP. A to by právě dvousložkové zdravotní pojištění otevřelo. ZP budou více nuceny optimalizovat své výdaje, aby mohly svým pojištěncům nabízet nejnižší možné pojistné. „Optimalizací výdajů zdravotních pojišťoven bychom mohli docílit úspor v systému, což by znamenalo i více prostředků na nákladnou léčbu, která představuje stále větší část výdajů na zdravotní péči,“ dodává prezident Svazu zdravotních pojišťoven.

Současný systém čistě centralizovaného financování zdravotní péče není dlouhodobě udržitelný. Měli bychom se proto inspirovat u jiných zemí EU, které mají dlouhodobě prověřené dobře fungující systémy zdravotního pojištění. Ukazuje se, že klíčem k úspěchu je solidární systém zdravotní péče, doplněný individuální možností připojištění.

**

Svaz zdravotních pojišťoven České republiky: Svaz zdravotních pojišťoven sdružuje všech šest zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice. Hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem zkvalitňovat služby pro své klienty. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny poskytují služby pro cca 4,4 mil. občanů ČR. Více informaci naleznete na webových stránkách www.szpcr.cz.

Systém zdravotního pojištění v Nizozemsku

Každý, kdo žije v Nizozemsku, má právo na základní zdravotní péči, která je hrazená ze zdravotního pojištění. Kromě standardního zdravotního pojištění má právo se připojistit v závislosti na svém zdravotním stavu a životním stylu. Základní zdravotní péče (konkrétní podobu určuje vláda): • péče praktického lékaře, • hospitalizace včetně transportu, • léky na předpis, • péče zubního lékaře (do 18 let), • péče vybraných specialistů (např. logopedie), • fyzioterapie pro chronické pacienty, • péče zdravotnického personálu o starší a nemohoucí osoby v domovech. Připojistit se dále pak může každý podle svých potřeb, například připojištění zaměřené na péči zubního lékaře nebo na fyzioterapii. Zdroj: Nizozemské Ministerstvo zdravotnictví, sociálních věcí a sportu

Ohodnoťte tento článek!