ECDC: Spalničkami loni onemocnělo přes 12 tisíc Evropanů

Zpráva Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) varovala před stále vysokým počtem případů spalniček v Evropě.

Navzdory snaze nemoc eliminovat se podle dokumentu většina zemí se spalničkami stále potýká, v některých pak počet případů roste. Celkově bylo za sledované období od listopadu 2012 do října 2013 hlášeno ve 30 evropských zemích 12 096 pacientů se spalničkami. Onemocnění si vyžádalo 3 lidské životy.

U 82 % pacientů z celkového počtu je známo, zda byli v minulosti očkováni. Z těchto 9882 nemocných pak nepodstoupilo vakcinaci 87 % (8551 lidí), 9 % (916) bylo očkováno pouze 1 dávkou a 0,5 % (45) pacientů bylo očkováno dvěma a více dávkami. Nejvíce neočkovaných připadalo na děti mladší 1 roku (95 %), ve skupině dětských pacientů mezi 1 a 4 lety věku pak bylo 74 % neočkovaných.

Italské prvenství

Nejvíce nemocných bylo v uvedném období zaznamenáno v Itálii, jejich počet (3429) dosáhl na 28 % z celkového množství případů v Evropě. Následuje Velká Británie s 19 % (2261) a Nizozemsko s 18 % (2177), na Německo (1723) a Rumunsko (1660 případů) připadlo shodně 14 %. Nejvyšší výskyt spalniček na počet obyvatel byl zaznamenán v Nizozemsku se 130 případy/milion lidí. Naopak nejnižšího podílu, tedy méně než 1 případ/milion obyvatel, dosáhlo celkem 11 evropských zemí (Chorvatsko, Kypr, Finsko, Řecko, Maďarsko, Island, Lotyšsko, Lucembursko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko), v 5 státech pak nebyl hlášen jediný případ onemocnění (Kypr, Island, Lotyšsko, Lucembursko, Slovensko). Chorvatsko, Kypr a Slovensko však ECDC neposkytly data za říjen 2013.

Například Německo se v loňském roce potýkalo s nejhorší vlnou spalniček od roku 2006 a oproti roku 2012 stoupl počet případů tohoto onemocnění v zemi desetinásobně. Celkově úřady evidovaly 1774 nemocných. Téměř polovina pacientů, kteří se v dětství vyhnuli očkování, přitom byla starší 20 let. Institut Roberta Kocha již proto vyzval k masivní kampani zaměřené právě na vakcinaci dospělých. Přibližně 95 % německých dětí je v současnosti imunizováno.

V ČR lékaři ošetřili celkem 14 pacientů se spalničkami, výskyt nemoci se pohybuje okolo 1,3 případu/1 milion obyvatel.

Nedůvěra ve vakcínu

Za stejné období ECDC sledovalo i výskyt zarděnek v evropských zemích. Celkově bylo zaznamenáno 39 122 případů, 99 % z nich (38 851 pacientů) bylo hlášeno v Polsku, druhé Rumunsko mělo 148 nemocných. Plných 88 % nakažených nebylo proti tomuto onemocnění očkováno.

Italský deník Gazetta del Sud v souvislosti s vysokým počtem neočkovaných Evropanů připomíná pokles důvěry řady rodičů v MMR vakcínu v roce 1998, kdy časopis Lancet uveřejnil studii spojující tuto očkovací látku se vznikem poruch autistického spektra u dětí. V roce 2004 byla zpráva částečně a v roce 2010 zcela stažena a prohlášena za podvrženou, přesto někteří lidé očkování nadále odmítají. Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) spalničkám každým rokem ve světě podlehne na 158 tisíc nakažených. V roce 1990 dosahoval počet zemřelých 630 tisíc.

Ohodnoťte tento článek!