EFPIA a IMI 2 investují do prevence diabetu 2. typu

Evropská federace farmaceutického průmyslu a asociací (EFPIA) připravila novou výzvu pro boj s diabetem 2. typu. Výzva je součástí iniciativy Innovative Medicines Initiative (IMI 2), která v následujících 10 letech rozdělí téměř 90 miliard korun na vývoj nových léků.

Rozpočet výzvy pro boj s diabetem bude přibližně 232 milionů korun. „Asociace inovativního farmaceutického průmyslu se dlouhodobě podílí na podpoře IMI 2. Výzva pro prevenci diabetu 2. typu nabízí smysluplnou podporu výzkumu nových léků a diagnostických metod, jež mohou výrazně zlepšit vyhlídky pacientů, kteří tímto onemocněním trpí,“ uvedl výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) Mgr. Jakub Dvořáček.

Medicínské i ekonomické důsledky

EFPIA a IMI 2 oznamují v pořadí třetí výzvu programu, jehož cílem je komplexní řešení problému onemocnění diabetem 2. typu s důrazem na prevenci a kontrolu rozvoje onemocnění u pacientů. Členské společnosti EFPIA na realizaci tohoto projektu souhrnně přispěly částkou téměř 232 milionů korun. Do výzvy by měly být zapojeny multioborové týmy zahrnující zástupce pacientů, ekonomy z oblasti veřejného zdravotnictví, plátce zdravotního pojištění a farmaceutické společnosti. Vedoucím celého projektu bude farmaceutická společnost Eli Lilly ve spolupráci se společnostmi Servier, Janssen, Novo Nordisk a Sanofi, které jsou členy AIFP. „Celý projekt by měl probíhat v období následujících čtyř let, po jeho skončení by měly být zveřejněny konkrétní výsledky výzkumu v dané oblasti,“ upřesnil Mgr. Dvořáček.
Projekt se zaměří na přesné rozdělení skupin pacientů, navržení klinického hodnocení onemocnění, efektivní cesty pro prevenci a maximální kontrolu rozvoje onemocnění diabetem 2. typu. Současně má projekt za cíl komplexní analýzu vlivu onemocnění na veřejné zdravotnictví z hlediska úmrtnosti a hospodářská rizika s tím spojená. „Je důležité tento projekt vnímat v celé šíři jeho záběru. Nejde tedy jen o jeho medicínské důsledky. Diabetes 2. typu je globální civilizační choroba, která s sebou přináší také velká hospodářská a ekonomická rizika, jimiž je nutné se zabývat,“ dodává ředitel AIFP.
Očekává se, že první část projektu se začne realizovat počátkem roku 2015.

Ohodnoťte tento článek!