Ekonomické pobídky pro lékaře v odlehlých oblastech

Snahu o motivaci lékařů k práci v odlehlých regionech ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček avizoval již v polovině loňského roku. Ve spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou tehdy ministerstvo zapracovalo do letošní úhradové vyhlášky ekonomické pobídky, které zejména praktické lékaře k provozování praxe na méně zalidněných místech motivují.

Jednou z hlavních změn je přístup pojišťovny k nenaplněným výběrovým řízením na provozování praxe všeobecného praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost. Jak uvedl ředitel VZP Zdeněk Kabátek, pokud se do výběrového řízení třikrát po sobě nikdo nepřihlásí, přistoupí pojišťovna u lékaře, který praxi začne provozovat, k lepší kapitaci – navýší ji o jednu třetinu. Při průměrném počtu 1740 pacientů praktického lékaře pro dospělé jde o 600 tisíc korun ročně. Tento benefit je dohodnut na 5 let.
Pojišťovna také podporuje formu tzv. malé praxe, v níž se počet pacientů pohybuje kolem 400. V takových případech doplácí 300 tisíc korun. „Pokud by taková praxe byla zřizována v oblastech, kde není zájem praktických lékařů o činnost, tato podpora by měla být navýšena o dalších 300 tisíc korun,“ uvedl ředitel Kabátek, pod jehož vedením VZP podporuje místní i časovou dostupnost lékařů. Odměňuje ty, kteří provozují praxi 5 dní v týdnu, v odpoledních hodinách, mají alespoň dvakrát v týdnu do 18 hodin, a pokud dbají o aktualizaci preventivních prohlídek svých pa cientů, mají podle ředitele nárok až na 40 tisíc korun.

Spolupráce s městy a obcemi

Že jde ale pobídky, jejichž účinek bude (nebo nebude) potvrzen v dlouhodobém horizontu, ministr stvrdil v polovině února, kdy začínajícím praktickým lékařům přislíbil další podporu formou dotačních prostředků.
„Praktičtí a dětští lékaři si budou moci zažádat dohromady až o půl milionu korun jako pomoc při otevření nové ordinace v odlehlých regionech. Peníze bude lékař moci použít na mzdu pro sestru nebo na nákup základního přístrojového vybavení. Další pomocnou ruku jsou připraveny nabídnout jednotlivé obce, ať už v podobě bytu nebo dalších výhod pro nového poskytovatele zdravotní péče,“ shrnul ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček obsah jednání s předsedou Svazu měst a obcí ČR Františkem Luklem. „Zásadním bodem jednání byla otázka nedostatku lékařů v různých oblastech ČR – netýká se to jen horských oblastí, ale všech míst, kde klesá demografická křivka. Vzájemnou spoluprací tyto regiony doplníme,“ řekl po jednání František Lukl. Na setkání k problematice dostupnosti zdravotní péče v regionech informoval ministr Němeček předsedu Lukla o konkrétní podobě Dotačního programu podpory praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost, jehož základní návrh ministerstvo v únoru schválilo a poslalo k připomínkám nejen Svazu měst a obcí ČR, ale i krajským samosprávám, Svazu praktických lékařů a Svazu praktických lékařů pro děti a dorost. Snahou ministerstva je připravit tento dotační program co nejdříve tak, aby ještě v první polovině roku 2016 bylo řešení pro problematické oblasti dostupné. „Chtěl bych, aby první výzvy k přihlášení do programu byly zveřejněny v dubnu, maximálně počátkem května,“ uvedl po jednání ministr Němeček.

MZ začne na pěti milionech

V jakých případech budou moci praktici o zařazení do programu žádat? Podle ministra jde především o ty z horských a podhorských oblastí. „Místem s omezenou dostupností rozumíme místo, kde bylo na lékařské služby v těchto oborech v předchozích 12 měsících alespoň jednou vyhlášeno konání výběrového řízení, které skončilo neúspěchem. V takovém případě se zájemce o pozici lékaře bude moci obrátit na ministerstvo a sáhnout si na dva typy podpory,“ vysvětlil Svatopluk Němeček. Prvním typem pobídky je částka k pokrytí mzdy sestry nebo zdravotnického asistenta, kde dotace dosáhne maximálně 250 tisíc korun za rok, ale v maximální výši 50 % nákladů v prvním roce činnosti. Druhým je nákup minimálního technického vybavení nebo přístroje rychlé diagnostiky, i zde může začínající lékař získat dotaci do výše 250 tisíc, a to do maxima 70 % nákladů.
V žádosti bude pro lékaře také závazek, aby v dané lokalitě působil dvě, možná až pět let. „Zatím jsme připraveni do programu na dotaci konkrétních nových ordinací alokovat minimálně částku 5 milionů korun, počkáme ještě na připomínky zainteresovaných institucí a na odezvu z terénu. Ukáže-li se, že parametry je třeba upravit nebo že zájemců bude více, přidáme do programu další peníze,“ dodal ministr Němeček, který s podporou měst a obcí počítá také při definování oblastí, v nichž je situace urgentní. Jak uvedl František Lukl, svaz zorganizuje dotazníkové šetření o tom, které obory jednotlivým obcím chybí, a poskytne tyto informace ministerstvu. Města a obce budou podle jeho slov praktické lékaře podporovat i nefinančně. „My starostové se také budeme snažit vyjít vstříc – poskytnutím prostor či jiných prostředků, někde v horských oblastech lékaři potřebují dokonce čtyřkolku nebo zimní gumy. Spojenými silami bychom tento problém mohli velmi zdárně řešit,“ podotkl předseda Lukl s tím, že svaz spolupráci s ministerstvem stvrdí v březnu podpisem memoranda.

Ohodnoťte tento článek!