Empagliflozin snižuje riziko KV úmrtí u pacientů s DM 2. typu

Empagliflozin je jediným diabetickým lékem, který prokázal významné snížení kardiovaskulárního rizika i úmrtí na kardiovaskulární choroby.

Studie Boehringeru Ingelheim a Eli Lilly prokázala, že empagliflozin (Jardiance) dokáže významně snížit riziko kardiovaskulárního (KV) úmrtí a život neohrožujících srdečních i mozkových příhod u pacientů s diabetem 2. typu. Studie ukázala pokles rizika úmrtí kvůli srdečním problémům o 38 %, pokles všeobecného rizika úmrtí o 32 % i pokles rizika hospitalizace kvůli selhání srdečních funkcí o 35 %.
„Tyto výsledky jsou dobrou zprávou pro všechny pacienty s diabetem 2. typu, kteří trpí zvýšeným rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Jeho snížení je v jádru našich snah v oblasti diabetické péče. Doposud žádný lék nedokázal riziko úmrtí ze zmíněných důvodů snížit,“ uvedl ředitel Diabetes Centra v nemocnici Mount Sinai v Torontu Bernard Zinman. „Výsledky studie EMPA-REG OUTCOME přinášejí naději lékařům i jejich pacientům. Že empagliflozin dokázal dále snížit významně riziko úmrtí kvůli kardiovaskulárním komplikacím i u pacientů, kteří již byli léčeni léky snižujícími toto riziko, považuji za velmi důležité zjištění,“ dodal lékař kardiovaskulárního oddělení bostonské nemocnice Brigham and Women's a profesor medicíny na Harvardově lékařské fakultě Christopher P. Cannon.
Celkový bezpečnostní profil empagliflozinu byl v souladu s předchozími studiemi. Výskyt diabetické ketoacidózy byl nižší než 0,1 % a dosahoval stejné míry u všech testovaných skupin. Data byla zveřejněna na 51. výročním setkání Evropské asociace pro studium diabetu ve Stockholmu.

Ohodnoťte tento článek!