Epidemie chřipky: zima 2017–2018 (data k 12. 2. 2018)

Plošná chřipková epidemie na celém území ČR přetrvává. Cirkulují oba typy virů, chřipky typu A i chřipky typu B, a to s převažujícím podílem chřipky typu B. (data k 15. 2. 2018).

V 6. kalendářním týdnu se celková nemocnost akutními respiračními infekcemi (ARI) včetně chřipky v České republice zvýšila oproti předcházejícímu týdnu o 9,3 % a dosáhla hodnoty 1882 nemocných na 100 000 obyvatel. Vzestup je evidován ve všech věkových skupinách, nejvyšší je ve věkové skupině 25 až 59 let. Nejvyšší nemocnost je hlášena z krajů Libereckého, Moravskoslezského, Středočeského, Jihočeského a Pardubického (obr. 1). Národní referenční laboratoř pro chřipku a oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi vývoj nemocnosti průběžně monitorují.
Za měsíc leden bylo vyšetřeno 135 ambulantních pacientů, 70 z nich (52 %) bylo pozitivní na chřipku, z toho u 53 (40 %) byla prokázána chřipka B (téměř ve všech případech linie Yamagata), ve 13 případech (9 %) chřipka A/H1. U 136 hospitalizovaných pacientů byl ve stejném období prokázán v 38 případech virus chřipky B, pouze u 5 pacientů chřipka A (2x H1, 1x H3, 2x A bez dourčení – nízká virová nálož). Podíl chřipky na etiologii ARI v souboru 304 sentinelových pacientů byl k 5. únoru 25 %. V aktuální chřipkové sezóně bylo ke 2. únoru hlášeno 57 klinicky závažných případů chřipky vyžadujících intenzivní péči, z nichž v 10 případech došlo k úmrtí (8 pacientů bylo ve věku nad 60 let, 2 pacienti ve skupině 25–60 let).

Situace v ČR kopíruje stav v Evropě – v ambulantní i nemocniční sféře převažuje chřipka B (Yamagata), chřipka A/H1 i A/H4 se vyskytují minoritně. Celkově stav odpovídá předpokladům pro tuto roční dobu, ve fázi plošné epidemie chřipky je celá Evropa. V některých státech však již nemocnost začala mírně klesat (Francie, Španělsko, Portugalsko, Itálie).

Závěr: cirkulace chřipkových virů stále stoupá, ČR je ve fázi plošné epidemie. Etiologie infektů je smíšená, diagnostikovány jsou oba typy viru, převažuje typ B.

Zdroj: SZÚ, (asa) Aktuální epidemie chřipky

v USA (data k 7. 2. 2018) Od konce roku 2017 je v USA registrován nárůst pozitivních průkazů chřipky.
Dominujícím epidemickým kmenem je na rozdíl od Evropy typ A, subtyp A/H3N2.
Subtyp A/H1N1 a obě linie typu B (varianta Yamagata v převaze) zde cirkulují pouze minoritně. Chřipka A tvoří 80 % všech záchytů, chřipka B pak 20 %.

Doposud bylo evidováno 53 úmrtí u dětí. Předpokládá se však, že letošní epidemie bude mít výraznější dopad v porovnání se sezónami 2015/16 a 2016/17.

Subtyp A/H3N2, který způsobil pandemii Honkongské chřipky v roce 1968/69, je od té doby opakovaně vyvolavatelem chřipkových epidemií všude na světě, genetické vlastnosti aktuálně cirkulujícího viru jsou však již významně odlišné.

Zdroj: SZÚ, (asa)

Obr. 1 Relativní nemocnost v krajích na 100 000 obyvatel
Obr. 2 Rozšíření chřipky v Evropě (k 9. 2. 2018). Zdroj: ECDC
Obr. 3 Virus chřipky cirkulující v Evropě v období 2017/2018. Z droj: ECDC

Epidemie chřipky: zima 2017–2018 (data k 12. 2. 2018)
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů