eRecepty mají i letos stále více otázek než odpovědí

Od počátku letošního roku začala platit nová úprava zákona o léčivech, kdy měli zcela striktně lékaři vydávat pouze a jen elektronické recepty (eRecepty) a ty v klasické papírové formě již neměly existovat, ale stále se vydávají…

Z důvodu nepřipravenosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL), který nebyl schopen elektronicky a systémově vyřídit žádosti 8000 lékařů k jejich registraci na eRecepty před koncem roku 2017, tak ministerstvo zdravotnictví muselo hasit situaci a vydalo prohlášení, že bude možné ještě po celý rok 2018, tedy až do 31. 12.
vystavovat souběžně vedle eReceptů i recepty papírové, na něž jsou všichni pacienti zvyklí a že lékařům nebude hrozit likvidační pokuta až do výše 2 milionů korun.

Výše uvedenou úpravu eReceptu od počátku kritizovala Česká lékařská komora (ČLK), která také namítala, že sice eRecepty jsou možné ty, které lékaři dobrovolně psali již od roku 2009, ale s dovětkem, že do dnešní doby nebyla prokázána funkčnost a vůbec smysl i přínos do zdravotního systému. A navíc, že akce již stála více než 300 milionů korun. I proto podala Česká lékařská komora trestní oznámení, aby se vyšetřilo, zda bylo peněz daňových poplatníků využito účelně. Finanční nesrovnalosti dokládá i aktivita ČLK, jež žádala Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby poskytlo informace, jaké jsou ekonomické přínosy elektronické preskripce a jakým mechanismem budou v budoucnosti dosaženy. Ministerstvo odpovědělo, že v dané chvíli nedisponuje žádnými materiály a že spoléhá na to, až bude možné porovnat fungování stávajícího systému se systémem nově zavedeným.

Dobrovolnost

Česká lékařská komora do poslední chvíle žádala, aby byl sice přijat zákon upravující recepty, ale aby byla od 1. 1. 2018 zavedena jen a pouze zásada dobrovolnosti, že by si lékař nebo pacient mohli vybrat, jestli chtějí zůstat při papírových receptech anebo si vyberou pro ně možná příjemnější novou podobu. ČLK se nechala inspirovat v zahraničí, kde jsou elektronické recepty zavedeny, ale zcela na bázi dobrovolnosti. Obdobně se i vyjádřila Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně (ČLS JEP), která i navíc uvedla, že systém e-receptů je uživatelsky nepřátelský, složitý, drahý a nesplňuje původně avizované parametry, jež by lékařům a farmaceutům usnadnily jejich práci. Prezident České lékařské komory společně s prezidenty České stomatologické komory a České lékárnické komory na konci roku 2017 vydali společné prohlášení, kde žádají, aby eRecepty zůstaly jen na bázi dobrovolnosti.

Silným argumentem je například nedostatečné zajištění náhradní varianty v případě, že se elektronický systém předepisování léků dostane mimo hru při kolapsu internetového připojení a může tak nastat plošná havárie.
Podobná situace již několikrát nastala v případě kolapsu registru motorových vozidel. Pod výše uvedeným tlakem, se na poslední chvíli na konci roku 2017 podařilo dojednat zástupcům České lékařské komory ústupky ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR, jež prováděcí vyhláškou ustanovilo, že lékaři, kteří jsou již v důchodu či v paraklinických oborech, mohou nadále bez omezení vydávat jen „klasickou“ variantu.

Lékový záznam?
Neexistuje

Hlavním důvodem zavedení eReceptů měla být také výhoda v podobě tzv.
lékového záznamu, kdy každý pacient měl mít v průběhu života chronologický záznam od svých lékařů o předepsaných lécích a jejich užívání, aby nedocházelo k jejich interakcím, což de facto znamená, že v České republice dojde ročně k těmto případům u 3200 lidí a z toho jich 230 zemře. Dochází u nich totiž k nekontrolované interakci a působení buď více léků mezi sebou, anebo mezi léky a potravinami či doplňky stravy. Ani k této výhodě nedošlo a na lékový záznam si budou muset nejen lékaři, ale i pacienti ještě počkat.

GDPR a eRecepty

Zatím jsme nezaznamenali, že by se kompetentní státní orgány vyjádřily k otázce, zdali je eRecept citlivý osobní údaj. I když se již v roce 2009 k problematice citlivých osobních údajů vyjádřil Úřad na ochranu osobních údajů (ÚOOU), který ve své mnohastránkovém protokolu jednoznačně sdělil, že již recepty v papírové podobě jsou citlivým osobním údajem, jenž musí být jednoznačně chráněn proti jakémukoli zneužití třetími osobami.

Vyvozuji, že tento závěr je použitelný i pro eRecepty. Nastává tedy další otázka, jak jsou, pokud vůbec jsou, a v jaké míře v souladu se systémem ochrany osobních údajů podle směrnice Evropské unie tzv. GDPR ( Obecné nařízení o ochraně osobních údajů ), jež bude na našem území platit již od 25. 5. 2018.

O autorovi| Mgr. René Šifta, Ústav práva a právní vědy, o.p.s.

Ohodnoťte tento článek!