Eribulin hrazen z veřejného pojištění

Od počátku tohoto roku hradí české zdravotní pojišťovny přípravek eribulin pro léčbu pacientů s metastatickou rakovinou prsu.

Eribulin (Halaven, výrobce Eisai) je netaxanový inhibitor dynamiky mikrotubulů indikovaný k léčbě pacientů s rakovinou prsu, kteří se předtím podrobili nejméně dvěma chemoterapeutickým léčebným cyklům na metastatická onemocnění a jejichž předchozí léčba zahrnovala antracykliny a taxany. „Hrazení přípravku eribulin z veřejného zdravotního pojištění je v České republice důležitým krokem vpřed pro ženy s metastatickou rakovinou prsu,“ říká vědecký tajemník České onkologické společnosti prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph. D. „Tito nemocní urychleně potřebují nové možnosti léčby a zejména pak takové, které prokazatelně prodlužují celkovou dobu přežití u významně předléčených pacientek. Příchod eribulinu uvítají jak pacienti, tak lékaři po celé zemi,“ dodává.

Rakovina prsu je v České republice nejčastějším onkologickým onemocněním u žen, představuje téměř 25 % nově diagnostikovaných malignit v ženské populaci. Každý rok je u nás rakovina prsu diagnostikována u 6400 osob, z nichž se asi ve 30 % případů vyvine metastazující onemocnění.
Eribulin byl Evropskou komisí schválen 17. března 2011 na základě výsledků fáze III klinického hodnocení EMBRACE, dnes je dostupný v 50 zemích světa.

Ohodnoťte tento článek!