Eutanazie ve světě

Země povolující aktivní eutanazii

Belgie

► Zákon povolující eutanazii u dospělých byl přijat v září 2002.

Lucembursko

► Parlament schválil zavedení eutanazie v únoru 2008, v prosinci jej však odmítl podepsat lucemburský velkovévoda. Parlament zareagoval změnou ústavy a v březnu 2009 zákon schválil znovu – podpis velkovévody již nebyl zapotřebí. Legislativa vešla v platnost v dubnu 2009.

Nizozemsko

► Zákon umožňující eutanazii vešel v platnost v dubnu 2002, od března 2012 fungují mobilní lékařské týmy provádějící eutanazii v domácím prostředí. Legislativa umožňuje asistovanou sebevraždu i u dětí starších 12 let.

Švýcarsko

► Švýcarsko je jedinou zemí, kde může umírajícímu pomoci lékař i laik. Podle tamní ústavy není pomoc při sebevraždě trestným činem, pokud za ní nestojí egoistické zájmy a nemocný před smrtí sám vykoná několik zákonem stanovených úkonů.

Spojené státy americké

► Na federální úrovni je eutanazie nelegální, zákon ji však povoluje ve státech Oregon (od roku 1994), Washington (2008) a Vermont (2013).

► Fakticky je možná i v Montaně, jež sice asistovanou sebevraždu formálně nepovoluje, ale tamní nejvyšší soud zakázal postih lékařů, kteří se jí za splnění příslušných podmínek zúčastní.

Země povolující pasivní eutanazii

Dánsko

► Zákonem je pasivní eutanazie umožněna od roku 1998.

Finsko

Francie

► Zákon o pasivní eutanazii schválil parlament v listopadu 2004 (dolní komora) a v dubnu 2005 (senát). Nevyléčitelně nemocný musí požádat lékaře o zastavení léčby.

► Zákon o aktivní eutanazii již několikrát odmítl senát, její legalizaci ovšem dlouhodobě podporuje současný prezident republiky Francois Hollande.

Indie

► Zákon vešel v platnost v březnu 2011.

Irsko

► V legislativě je zakotveno „právo na smrt“ – lékaři, kteří na žádost pacienta přeruší nemocnému léčbu, nemohou být trestáni.

Itálie

► Pasivní eutanazie je umožněna pouze ve výjimečných případech, například lze odpojit pacienta po mozkové smrti od přístrojů.

Kolumbie

► Pouze za splnění specifických podmínek.

Mexiko

► Federální distrikt Mexico (od ledna 2008) a státy Aguascalientes (duben 2009) a Michoacán (září 2009) umožňují lékařům přerušit nevyléčitelně nemocnému léčbu prodlužující život.

Německo

► Eutanazie je zakázána, pomoc při sebevraždě však není trestná, pokud se ten, kdo nemocnému v jeho záměru zemřít pomáhá, do samotného usmrcení přímo nezapojí.

Ohodnoťte tento článek!