Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT spolupracuje s PTC

Věříme, že část našich absolventů spojí svůj profesní život s tímto unikátním zařízením.

Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze (FBMI ČVUT) se s vedením pražského protonového centra domluvila na spolupráci a v rámci projektu „Prohloubení odborné spolupráce a propojení ústavů lékařské biofyziky na lékařských fakultách v České republice“, vedeného proděkankou olomoucké lékařské fakulty prof. Hanou Kolářovou, pozvala své kolegy z celé republiky k návštěvě tohoto zařízení. Téměř 30 vysokoškolských učitelů strávilo v protonovém centru celý den a mělo možnost seznámit se podrobně s chodem pracoviště nejen prostřednictvím několika přednášek, ale i rozsáhlé prohlídky celého technického zázemí. Stáž proběhla pod názvem „Perspektivy léčby nádorových onemocnění pomocí hadronové terapie“.

Specifické fyzikální vlastnosti

Protonová léčba otevírá zcela nové možnosti léčby mnohých typů nádorů, umožňuje dodat vysokou léčebnou dávku do nádoru s absolutní přesností a šetrněji, než nabízejí konvenční terapeutické postupy. U některých typů nádorů je léčba protony dokonce jedinou možnou variantou. To vše je možné především díky specifickým fyzikálním vlastnostem protonů.

Fyzikální princip, zjednodušeně popsáno, spočívá v použití kladně nabitých částic jádra vodíku – protonů, které jsou v cyklotronu urychleny na rychlost rovnající se přibližně polovině rychlosti světla. Tím je dána jejich obrovská energie, která umožňuje ničit nádory do velké hloubky. Protony jsou po svém urychlení s vysokou mírou přesnosti přeneseny do prostorově zobrazeného zhoubného nádoru. Při zbrzdění v nádorové tkáni dojde k uvolnění energie z rychle letících protonů a ke zničení zasažené nádorové buňky.

Hlavní předností letícího protonového svazku je skutečnost, že absolutně největší část své energie odevzdá přímo v nádoru, kde dojde k maximálnímu účinku. Je zřejmé, že protonová terapie takto šetří zdravé tkáně před nádorem a vůbec nepoškozuje zdravé tkáně za nádorem.

Zajímavá perspektiva radiologických asistentů

Studenti bakalářského oboru Radiologický asistent, který je možné studovat na FBMI ČVUT, musejí v průběhu svého tříletého studia strávit na pracovištích radiologie, nukleární medicíny a radioterapie mnoho set hodin. Jsme rádi, že jedním ze špičkových pracovišť, na kterých získávají praktické dovednosti, je i protonové centrum. Jsme si jisti, že část našich absolventů spojí svůj profesní život s tímto unikátním zařízením.

Ohodnoťte tento článek!