Farmaceutičtí asistenti „vymírají“

Tuzemské lékárny se potýkají s potížemi, které mohou přerůst, pokud se rychle nezasáhne, v neřešitelný problém. Pociťují totiž výraznou nouzi o farmaceutické asistenty. Přitom každá lékárna zaměstnance nutně potřebuje, aby obsluhovali zákazníky u volného prodeje léčivých přípravků.

Ve dvou největších lékárenských řetězcích aktuálně chybí 84 farmaceutických asistentů. V některých krajích je situace skutečně napjatá. Ale studium oboru, bohužel, neláká mnoho zájemců a je jich stále méně. Na vině je malá atraktivita studia. Zájemci o studijní obor musí absolvovat tříleté pomaturitní studium na vyšší odborné škole, kde získají titul diplomovaný specialista. Povolání farmaceutického asistenta tedy obnáší nutnost studovat dlouhých sedm let.

Odborníků v lékárnách ubývá

Vedoucí oboru Diplomovaný farmaceutický asistent na VOŠ a SZŠ Alšovo nábřeží v Praze PharmDr. Marie Loučková v rozhovoru pro apatykar.cz přiznala, že studia dokončí jen zlomek studentů. Z původně přijatých 80 adeptů, kteří nastoupí do prvního ročníku, jich školu úspěšně dokončí pouhých 16. Ve školním roce 2014/2015 ukončilo studium na všech 11 vyšších odborných školách 250 absolventů, předloni jich bylo 230 a loni se jejich počet snížil o dalších deset. Pokud bude klesající trend pokračovat a počet se sníží pod hranici 200 absolventů za rok, budou se lékárny potýkat s akutním nedostatkem odborníků.

Nejjednodušším řešením, které bylo navrhováno i při loňském projednávání novely zákona o vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání, leč neúspěšně, by byl návrat ke čtyřletému studiu na střední zdravotnické škole zakončenému maturitou. A maturanti z gymnázií, kteří neměli zájem pokračovat na vysoké škole, mohli dostudovat na dvouletém nástavbovém studiu. Uvedený model vzdělávání se změnil ve školním roce 2004/2005 a od té doby musejí studenti absolvovat zmiňovaných sedm let.

Vydrž!
Sedm let a budeš asistent

Na rozdíl od ostatních zdravotnických nelékařských povolání nelze obor farmaceutický asistent studovat na vysoké škole v bakalářském stupni. Takže, rozhodne-li se některý z absolventů vyšší odborné školy pracovat jako lékárník, aby získal vyšší kompetence pro práci v lékárně, musí nastoupit na farmaceutickou fakultu do prvního ročníku a vzdělávat se dalších pět let.
První zaměstnání si pak čerstvý držitel titulu hledá ve věku 27 let!

Je otázkou, jakou školu a obor si čerství maturanti raději vyberou. Studia na farmaceutického asistenta jsou neúměrně zdlouhavá a řada předmětů poměrně náročná, což se týká především chemie. Úkolem farmaceutického asistenta v lékárně je vydávat pouze volně prodejné léky, tedy bez předpisu, a připravovat léčivé přípravky podle lékařského předpisu v laboratoři. Nemůže však vydávat léky na recept. Studenti gymnázií se tedy raději přihlásí na farmaceutické fakulty, kde studium trvá jen o dva roky déle a získají vysokoškolské vzdělání, tudíž i lepší finanční ohodnocení.

Když nepomohou benefity, musí přijít změna

I přestože se mnozí snaží obor zatraktivnit – například někteří budoucí zaměstnavatelé nabízejí studentům stipendia či odměny za praxi, pokud ji vykonají v jejich zařízeních a po studiu k nim nastoupí do zaměstnání, nejsou výsledky nijak valné. V některých lokalitách lákají zaměstnance náborovými příspěvky, přispívají jim na bydlení nebo dojíždění. Klesající počet absolventů oboru však svědčí i nadále o nezájmu.

Zatím se potvrzuje, že tříleté pomaturitní studium bylo krokem do prázdna a zájemce o obor nepomáhá nalákat ani výše uvedenými benefity.
Když mohou od letoška i zdravotní sestry studovat jen formou 4+1, tedy doplnit maturitu jedním rokem vzdělávání na škole vyššího typu, není jasné, proč se u farmaceutických asistentů nedaří prosadit jako postačující maturitní vzdělávání. Návrat na střední školy je podporován například i Hospodářskou komorou.

Je načase vzdělávání farmaceutických asistentů změnit, abychom se za pár let nedočkali neúměrně dlouhých front v lékárnách „u okénka“ volný prodej anebo ještě hůř obsluhy žádné!

O autorovi| Jan Jerhot, místopředseda představenstva Asociace provozovatelů lékárenských sítí

Ohodnoťte tento článek!