Farmakoterapie urgentních stavů, 2. vydání

Jiří Knor, Jiří Málek

Rozsah: 260 stran Cena: 495 Kč ISBN: 978-80-7345-514-9 Vydavatel: Maxdorf 2016 Edice: Jessenius První vydání publikace bylo přijato

s nadšením, zejména lékaři širokého spektra oborů od záchranné

služby přes ARO a intenzivní medicínu až po pohotovostní službu. Bez znalosti farmakologie léků vhodných pro neodkladnou péči a možnosti jejich použití bychom mohli kriticky nemocným zajistit pouze zlomek péče, kterou jsme dnes schopni poskytnout.

První část knihy seznamuje lékaře s nejčastěji používanými léky v podmínkách neodkladné péče, druhá část knihy je věnována klinickým situacím.

Ohodnoťte tento článek!