Fekální bakterioterapie může vyléčit zánět střev

Zánět střev způsobený bakterií Clostridium difficile je infekční choroba, která může probíhat jako banální průjem, ale také jako život ohrožující nemoc. Může se opakovat a postiženého jedince vysiluje fyzicky i psychicky.

„Je to především problém oslabených imobilních pacientů staršího věku, kteří leží v nemocnici delší dobu a kteří jsou opakovaně léčeni antibiotiky. Dojde u nich k poruše rovnováhy střevní mikroflóry, což se může projevit až těžkým zánětem střev. V léčbě často nezabírají ani vzácná drahá antibiotika,“ uvádí primářka infekčního oddělení Uherskohradišťské nemocnice MUDr. Eva Černá.

Fekální bakterioterapie se při léčbě opakujících se zánětů střev jeví jako velmi slibná a levná metoda. Spočívá v transplantaci stolice, získané od příbuzných i nepříbuzných dárců, u kterých je předpoklad, že nemají antibiotiky narušenou mikrobiální skladbu stolice. Ta se po odběru rozpustí v solném roztoku, odfiltrují se pevné části a připravený roztok se podá sondou do tenkého nebo tlustého střeva. Účelem je rozmnožení zdravých bakterií a zabránění dalších opakování zánětlivých průjmů.

V budoucnu může pomáhat

Metoda byla popsána již v roce 1958, ale ani v současné době není zdaleka běžná. „Pro mnohé je představa přijetí stolice do těla odpuzující. Spíše s ní souhlasí jedinci, které nemoc velmi sužuje. Určitě však má budoucnost, protože ředevším je levná a lze tak zvládnout infekci, na kterou prakticky nic nezabírá. Je spíše náročná organizačně a časově. Velmi důležitá je také správná komunikace s pacientem a jeho rodinnými příslušníky,“ upozorňuje primářka Eva Černá a dodává: „Zatím jsme na infekčním oddělení tuto terapii použili jednou u pacienta, který trpí těžkou nevyléčitelnou chorobou a trpěl opakovanými clostridiovými průjmy. Byli jsme úspěšní, ohledně průjmů je již druhý rok bez potíží. V budoucnu chceme metodu po dokončení erudice mladých lékařů u vytipovaných pacientů běžně používat.“
Zdroj: NEMUH

Ohodnoťte tento článek!