Festival „Dotkni se vědy“ a 3. LF UK

Týden vědy a techniky, festival přednášek, výstav, dnů otevřených dveří a interaktivních prezentací, proběhl v prvních dvou listopadových týdnech na 50 místech ČR. Velmi aktivní roli zde sehrála 3. LF UK.

Expozicí zaměřenou na čtyři stěžejní témata současné medicíny – kardiologii, diabetologii, psychotická onemocnění a globální nebezpečí virových onemocnění – se festivalu „Dotkni se vědy“ zúčastnila 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Představila se výstavou v samém centru festivalu, v budově Akademie věd v Praze na Národní třídě. 8. a 9. listopadu tu fakulta zorganizovala a uvedla přednášky předních odborníků – diabetologa prof. MUDr. Michala Anděla, CSc., psychiatra prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych, kardiologů doc. MUDr. Petra Touška, Ph. D., MUDr. Viktora Kočky, Ph. D., a epidemiologa doc. MUDr. Alexandera Martina Čelky, CSc.
Návštěvníci si mohli také prohlédnout a aktivně vstoupit do expozice s interaktivními prvky a shlédnout hrané i dokumentární filmy s medicínskou tematikou a divadelní skeče studentů fakulty. „Cílem naší účasti na festivalu není jen ‚být při tom‘,“ řekla proděkanka 3. LF UK prof. MUDr. Lucie Bankovská, Ph. D., „ale ukázat vynikající vědecké výsledky, kterých naše fakulta dosahuje. A také přirozeně přivést co nejvíc středoškoláků k rozhodnutí právě na naší škole studovat.“

Malý operatér s kostrou.

Ohodnoťte tento článek!