FN Olomouc: Unikátní operační přístup u parkinsoniků

Neurolog Martin Nevrlý komunikuje během operace s pacientem, vlevo neurochirurg David Krahulík.

Mnohem šetrnější, rychlejší a výrazně komfortnější operační výkony provádějí již více než rok neurochirurgové ve FN Olomouc u pacientů postižených Parkinsonovou nemocí. Jako první a zatím také jediní v Česku zavedli unikátní operační přístup NexFrame společnosti Medtronic.

Díky němu při použití metody hluboké mozkové stimulace lékaři pacientovi neupevňují na hlavu titanový rám, ale nahrazují jej pouze několika drobnými šrouby. Moderní přístup využívá zatím jen několik center v Evropě, jeho přínos pro nemocné je však podle mluvčího FN Olomouc Egona Havrlanta nesporný.

Metoda hluboké mozkové stimulace se používá v léčbě pacientů, u nichž už na zmírnění projevů Parkinsonovy nemoci nestačí standardně užívané léky. „Zlepšení po provedeném výkonu a zahájení stimulace je velmi výrazné. Pacienta sice nemoci nezbavíme, umíme ale odstranit projevy pokročilého onemocnění, které jej jinak značně omezují, a výrazně tak zlepšujeme kvalitu života lidí s Parkinsonovou chorobou,“ říká přednosta Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc. Metodu používají olomoučtí specialisté od roku 2008. V České republice fungují pouze 3 centra (VFN Praha, FN u sv. Anny v Brně a FN Olomouc), kde jsou pacienti tímto moderním způsobem léčeni.

Jediná návštěva sálu

Olomoučtí specialisté metodou hluboké mozkové stimulace pomáhají přibližně 20 pacientům ročně. Jedná se o nemocné trpící Parkinsonovou chorobou nebo dystonií. „Potlačení nepříjemných projevů nemoci bylo dosud u těchto našich pacientů velmi výrazné, jejich stav se v průměru zlepšil o 70 procent,“ upřesňuje lékař Neurologické kliniky LF UP a FN Olomouc MUDr. Martin Nevrlý, Ph. D. Současně zdůrazňuje, že nový operační přístup NexFrame zkracuje dobu pobytu pacienta na sále takřka na polovinu. „Příprava včetně vyšetření na magnetické rezonanci se provádí už den předem. Pacient je v den operace více v klidu,“ dodává neurolog. Po zavedení elektrod je pak ještě v celkové anestezii během přibližně 45 minut voperován stimulátor do oblasti klíční kosti.

„Dříve jsme tento výkon prováděli až další den, aby pacient nebyl tak zatížen nejprve tříapůlhodinovou operací s elektrodami a pak ještě další při umisťování stimulátoru. Teď nám voperování elektrod trvá necelé dvě hodiny, takže obě operace na sebe bezprostředně navazují a nemocný jde na sál pouze jednou,“ vysvětluje zástupce přednosty pro vědu a výuku Neurochirurgické kliniky LF UP a FN Olomouc MUDr. David Krahulík, Ph. D., který tyto specializované výkony provádí.

Olomoučtí specialisté uvažují o tom, že tento typ operací začnou využívat také u dalších diagnóz, jako jsou závažné tiky, epilepsie či refrakterní deprese.

Ohodnoťte tento článek!