FN Plzeň pod novým vedením inovuje

Nový ředitel FN Plzeň Václav Šimánek je ve funkci již přes 100 dní. Své dosavadní působení v nemocnici hodnotí kladně. Zařízení čeká výstavba nového chirurgického pavilonu, otevření denního stacionáře pro seniory i významné investice do přístrojového vybavení.

Podle ředitele Šimánka může nyní nemocnice uskutečnit velké rekonstrukce lůžkových oddělení a dalších provozů, má totiž podporu premiéra.

Nákupy za desítky milionů

Fakultní nemocnice Plzeň v posledním období investovala nemalé prostředky do nového přístrojového vybavení. Novinkou je například nové PET/CT pro Kliniku zobrazovacích metod v hodnotě 65 milionů korun. Byla také otevřena lůžková část neurorehabilitace, která je součástí interního oddělení v borské části FN Plzeň. „Toto pracoviště přijímá pacienty s neurologickým onemocněním v rámci Cerebrovaskulárního centra a je permanentně plně obsazené,“ uvedla ve svém vyjádření mluvčí nemocnice Gabriela Levorová. Ústav klinické biochemie a hematologie zprovoznil rozšířené prostory s moderním přístrojovým vybavením. V rámci prevence nozokomiálních nákaz zakoupila nemocnice i tunelovou pračku v hodnotě 18 milionů korun. V nemocnici nyní nově funguje také potrubní pošta, kterou zaměstnanci využívají k transportu vzorků biologického materiálu do laboratoří.

Spolupráce ve výzkumu

FN Plzeň klade velký důraz i na podporu výzkumné činnosti. Díky novým poznatkům tak mohli například lékaři na chirurgické klinice zavést nové léčebné postupy při léčbě jaterních metastáz a také nové způsoby diagnostiky u karcinomu plic a prostaty. FN Plzeň spolupracuje na výzkumu v oblasti onkologie a laboratorní diagnostiky nádorových onemocnění také s dalšími světovými výzkumnými pracovišti. „Jedná se například o Evropskou společnost pro nádorové markery a Evropskou společnost preventivní personalizované medicíny EPMA se sídlem v Bruselu či s pracovišti v Izraeli,“ uvedla mluvčí Levorová.

Plány pro rok 2015

V příštím roce chce nemocnice jako první v České republice zakoupit diagnostickou techniku PET/ MR za 110 milionů korun. Dalších cca 80 milionů vedení investuje do nákupu CT a MR v již probíhajícím projektu, který má za úkol zkvalitnit péči na pohotovosti. V borském areálu se na jaře plánuje zprovoznění nové magnetické rezonance. Nemocnice plánuje i výstavbu heliportu a parkovacího domu. Zásadní však bude projekt nového chirurgického pavilonu. „Tato myšlenka dostala jasnější obrysy ve chvíli, kdy naši nemocnici navštívil premiér České republiky Bohuslav Sobotka a přislíbil podporu tomuto projektu. Pět let starou studii začínáme aktualizovat. Samozřejmě, vše je závislé na financích. Finanční rozměr je v rozmezí 1,5 až 2 miliardy korun,“ uvedl ve vyjádření ředitel Václav Šimánek.

Ohodnoťte tento článek!