FN přijaly čtyři desítky raněných Ukrajinců

V rámci programu MEDEVAC přiletělo do České republiky ve dvou skupinách celkem 42 zraněných pacientů z Ukrajiny. Vzhledem k charakteru jejich zranění jim zde byla poskytnuta péče, kterou by jim ukrajinské zdravotnictví nebylo schopno plně zajistit.

„Rád bych poděkoval všem nemocnicím a zdravotníkům za vstřícnost a profesionalitu, se kterou se postarali o první skupinu raněných. Nepochybuji, že stejně dobře bude postaráno i o nově příchozí pacienty,“ uvedl před příjezdem druhé várky pacientů 6. března ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

V péči tří nemocnic

Ústřední vojenská nemocnice přijala v první fázi celkem 8 těžce zraněných pacientů, kteří byli podle typu a rozsahu poranění umístěni na odborná pracoviště a podstoupili potřebná vyšetření. Pečují o ně týmy odborníků na neurochirurgické klinice, chirurgické klinice, klinice traumatologie, ORL klinice a klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny. Pacienti jsou v současnosti v infekčním režimu. Jejich stav je stabilizovaný, pouze jeden z nich je nadále napojen na plicní ventilaci.

Ve Fakultní nemocnici Motol bylo v první fázi hospitalizováno 11 pacientů, z toho jeden nezletilý. Tři dospělí pacienti jsou v tuto chvíli po chirurgických operacích, jeden po ORL zákroku. Ostatní podstupují antibiotickou léčbu a jsou sledováni. Zdravotní stav je u všech pacientů stabilizovaný, nejdelší hospitalizaci si vyžádá stav 16letého chlapce.

Ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) se z první várky léčilo 8 ukrajinských pacientů, z toho šest na I. chirurgické klinice a dva na klinice ústní, čelistní a obličejové chirurgie. U pěti pacientů je zdravotní stav stabilizovaný, vážnější situace přetrvává u tří pacientů, u kterých byla zjištěna nozokomiální infekce rezistentní vůči běžným antibiotikům. S plánovanými chirurgickými výkony se proto vyčkává až do zaléčení infekce a zhojení měkkých tkání. „Jsme rádi, že jsme ukrajinským pacientům mohli pomoci a že je díky naší péči stav několika z nich již natolik dobrý, že se uvažuje o jejich propuštění do ambulantní léčby,“ podotkla ředitelka VFN Dana Jurásková.

Ohodnoťte tento článek!