FOTO

Prof. Aleksi Šedo: Pacientům se zhoubnými nádory mozku se nedostává komplexní terapie, kterou jejich diagnóza zasluhuje. (více viz str. 6)

Ohodnoťte tento článek!