FOTO

Jiří Horecký: Stát v oblasti dlouhodobé péče dosud nestanovil řádnou objednávku. (více viz str. 5)

Ohodnoťte tento článek!