Generické léky umožňují léčit více lidí za méně peněz

Za posledních 10 let ušetřilo české zdravotnictví jen na nejvýznamnějších generických lécích užívaných při léčbě kardiovaskulárních chorob zhruba 50 miliard korun. Vyplývá to z retrospektivní farmakoekonomické studie, kterou provedla Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF).

Uvolnění patentu a následný konkurenční boj mezi výrobci generických léků jsou hlavními důvody výrazného poklesu průměrné ceny léčiv.

Při zpětném srovnání dat o vývoji cen šesti nejvýznamnějších molekul v oblasti léčby kardiovaskulárních chorob (viz tab. 1) v posledních 10 letech je patrný strmý pokles nákladů na léčbu jednoho pacienta. Zatímco náklady na roční léčbu pacienta s chorobou oběhové soustavy v roce 1999 činily více než 3600 korun, v loňském roce to bylo jen přibližně 1000 korun – jedná se tedy o pokles cca o 75 % (viz graf 1).

Graf 1 Cena roční léčby kardiovaskulárních chorob (průměr na jednoho pacienta)

„Jde o náklady průměrné terapie v dané léčebné skupině. Pro zjednodušení jsme nebrali v potaz inflaci, která by pokles cen ještě zvýraznila. Podotýkám, že léky se v průběhu let stále zkvalitňují. Přesto náklady na ně výrazně klesají,“ upozornil novináře ředitel ČAFF Emil Zörner.

Jak vysoká je cena léčivých přípravků?

Podle ČAFF jsou léky nespravedlivě v centru pozornosti pokaždé, když se ve veřejném prostoru začne diskutovat o zvyšujících se nákladech na zdravotnictví. Připomíná, že ceny léků (především díky generikům) nejen klesají, ale jejich podíl na celkových výdajích na zdravotní péči navíc není nijak závratně vysoký. Za léky na recept zaplatily zdravotní pojišťovny v roce 2012 přibližně 36,1 miliardy korun, což znamená zhruba 16,1 % z celkových nákladů na zdravotní péči (viz kruhový graf 3).
„Náklady nemocnic byly téměř trojnásobné a zhruba stejnou sumu pak pojišťovny platí i ostatním lůžkovým zdravotnickým zařízením,“ podotýká v materiálu ČAFF, podle níž je jí provedená analýza vývoje cen léků současně snahou o odpověď na celosvětově frekventovanou otázku jak udržet financování zdravotních systémů v době, kdy nároky společnosti i inovace v oblasti zdravotní péče rostou.

ČAFF v této souvislosti cituje Alana Shepparda z výzkumné a poradenské společnosti IMS Health: „Vlády přestávají mít dostatek prostředků na financování zdravotnictví. Populace stárne, stále více obyvatel je závislých na penzijních dávkách a zároveň je více lidí bez práce. Na druhé straně možnosti zdravotní péče dramaticky rostou – dnes dokážeme léčit dříve fatální nemoci a tím prodloužit délku života.“ Podle jeho názoru je pravděpodobné, že v budoucnosti budou vlády sázet na častější používání generických léků.

Generika zlepšují dostupnost léčby

Podle zástupců farmaceutických firem, které se specializují právě na generické léky, je hlavním faktorem vedoucím ke snižování ceny těchto přípravků konkurenční boj. Snížení průměrné ceny léčby jednoho pacienta pomocí generického přípravku logicky umožňuje léčbu většího počtu pacientů při zachování celkových nákladů.

Výrazně lepší „proléčenost“ populace je patrná nejen u uvedených přípravků pro léčbu kardiovaskulárních chorob, jež patří mezi léky první volby, ale také u statinů, tedy hypolipidemik, která jsou pro změnu součástí doporučených postupů České společnosti pro aterosklerózu. „Zatímco v roce 1998 byly náklady na roční léčbu pacienta kolem 10 tisíc korun, nyní se cena pohybuje hluboko pod 2 tisíci korunami. V cenách výrobců, jež jsou základem pro tuto studii, by šlo o 9516 korun v roce 1998 a 1770 Kč v roce 2013,“ upřesnila Jana Skoupá z České farmako-ekonomické společnosti (podrobnosti a srovnání viz graf 2).

Graf 2 Proléčenost statiny – v ČR roste na úroveň vyspělých zemí světa

Česko zaostává

Přestože se podle Jany Skoupé Česká republika díky generickým lékům dotahuje v proléčenosti kardiovaskulárních chorob na země západní Evropy, stále ještě za světem zaostáváme z pohledu celkového objemu generik. Podle Emila Zörnera tvoří generika na českém trhu v počtu balení téměř 60 %, v cenách je to pak zhruba 30 %. V sousedním Německu generika pokrývají přibližně 75 %, a v USA dokonce 90 % (více viz rozhovor).

Tab. 1 Molekuly nejvýzmamnějších generických léků pro léčbu kardiovaskulárních chorob

Ohodnoťte tento článek!