Grantová agentura ocenila vědce

Cena předsedy Grantové agentury České republiky je každoročně udělována čtyřem mimořádně kvalitním projektům.

Letos cenu získali čtyři řešitelé nejlepších projektů základního výzkumu. Klasická filoložka PhDr. Alena Hadravová, CSc., z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR byla oceněna za interdisciplinární výzkum historického vývoje představ o hvězdné sféře od středověku po raný novověk. Fyzička RNDr. Kateřina Kůsová, Ph. D., z Fyzikálního ústavu AV ČR obdržela ocenění za průlomový objev ve výzkumu křemíkových nanokrystalů. Biolog řeckého původu Dr. Michail Kotsyfakis, Ph. D., vedoucí laboratoře genomiky a proteomiky vektorů Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR, byl oceněn za výzkum slin klíšťat a prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola z Fakulty strojní ČVUT za základní výzkum individuální hlasivkové náhrady, na kterém spolupracuje s kolegy z dalších pracovišť.

„Hlavními kritérii pro udělení ceny jsou kvalita, originalita, význam a mezinárodní ohlas projektů základního výzkumu,“ řekl předseda Grantové agentury ČR prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. „Všechny oceněné projekty tato kritéria splnily a cenu získali vědci, kteří dosáhli vskutku excelentních výsledků. Budeme rádi, pokud naše cena přispěje k informovanosti širší veřejnosti o základním výzkumu a jeho významu a bude motivovat mladou generaci k vědecké dráze.“

Laureáti cen Gratové agentury ČR. V první řadě zleva prof. Dr. Ing. Tomáš Vampola, PhDr. Alena Hadravová, CSc., RNDr. Kateřina Kůsová, Ph. D., a Dr. Michail Kotsyfakis, Ph. D.

Ohodnoťte tento článek!