GSK partnerem neziskovek

Společnost GSK i letos podporuje aktivity zaměřené na znevýhodněné či ohrožené skupiny obyvatel. V aktuálním ročníku společnost rozdělila 526 000 Kč.

Česká pobočka mezinárodní farmaceutické společnosti GSK zřídila GSK fond, prostřednictvím kterého pravidelně podporuje lidi s tělesným a duševním hendikepem. V aktuálním ročníku společnost rozdělila více než půl milionu korun. O finanční podporu se ucházelo 110 projektů, což je třikrát více než loni. „Takový nárůst zájmu nás velice těší a jsme rádi, že na nás neziskové organizace spoléhají jako na důležitého partnera, který má zájem na zlepšení situace potřebných,“ dodává Emmanuelle Boishardyová, generální ředitelka GSK Česká republika.

Do druhého kola postoupilo devět nejzajímavějších projektů, u kterých hodnotící komise ocenila nejen potřebnost a prokazatelnou efektivitu, ale i vysokou míru profesionality jejich zástupců. S přihlédnutím k těmto faktorům byla nakonec finanční podpora ve výši od 30 000 do 100 000 Kč přidělena všem postoupivším. „Budeme díky tomu schopni zaplatit odbornici a nastavit lépe program začleňování našich klientů s kombinovaným postižením do běžné společnosti. Oceňujeme, že je GSK ochotna podporovat i financování služeb odborníků, a nejen nákup pomůcek či materiálního vybavení,“ komentuje Erik Čipera, ředitel Asistence, o. p. s.

Hodnotící komise doporučila projekt podpořit i proto, že je v tomto případě možné očekávat vysokou efektivitu grantové podpory. Konkrétní sociální pracovnice je totiž matkou hendikepovaného syna, a její postřehy tedy budou podloženy nejen vzděláním a praxí, ale i osobní zkušeností. „Ačkoli jsme ve smyslu dalších nákladů relativně nízkorozpočtový projekt, podpora GSK je pro nás zásadní. Pokrývá totiž náklady na přímou práci certifikovaných lektorů paměti, kteří za našimi demencí postiženými klienty docházejí přímo domů,“ uvádí Jana Mrázová, projektová a finanční manažerka organizace Spokojený senior – KLAS z. s., která se dočkala finanční podpory projektu Posilovna paměti.

Kromě toho GSK poskytla peníze například na program vrstevnického vzdělávání mladých HIV/AIDS Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, dále projekt Kanceláře Ombudsmana pro zdraví zaměřený na zlepšení právního povědomí pacientů nebo profesní rozvoj neslyšících zaměstnanců v týmu Tichých zpráv.
GSK fond přímo navazuje na tradici Nadačního fondu GSK. Z obou fondů bylo v posledních deseti letech rozděleno více než 12 milionů korun mezi 95 organizací.

Ohodnoťte tento článek!