Gynekologie dětí a dospívajících

Na přelomu března a dubna se v olomouckém NH Hotelu konala (předjubilejní) 49. konference dětské gynekologie.

Kongres organizovala Česká společnost gynekologie dětí a dospívajících ČLS JEP v tradiční spolupráci s partnerskými organizacemi – Sekcí gynekologie dětí a dospívajících SGPS a Sekcí gynekologie dětí a dospívajících ČGPS. Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK a ČAS (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání a vystoupila na ní řada českých odborníků.

Úvodem konference organizátoři vzpomenuli na prof. Jiřího Hořejšího, který loni v listopadu zemřel, a pokřtili monografii našich předních specialistů v oboru dětská gynekologie. Publikace je praktickým návodem, který se snaží poskytnout ucelené informace o příčinách, symptomech a léčbě nejčastějších patologických stavů v gynekologii dětí a dospívajících. Publikace je určena především gynekologům a pediatrům všech zdravotnických zařízení. Současně však bude cenným zdrojem odborných informací pro postgraduální studium a předatestační přípravu v gynekologii a pediatrii.

**

Dětská gynekologie prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc. a kol.

Kniha prof. Hořejšího a kolektivu Dětská gynekologie je nesporně velmi užitečným počinem pro české odborné písemnictví. Jejích 25 kapitol a 300 stran textu a názorných ilustrací není touhou po získání slávy, ale projevem lásky k tomuto podoboru gynekologie. Nahrazuje čtvrt století starou monografii stejného autora a reflektuje vývoj oboru a nezměrné zkušenosti hlavního autora i jeho žáků.

Význam samostatné dětské gynekologie je někdy relativizován. Je samozřejmě diskutabilní, zda má být obor gynekologie a porodnictví atomizován do dalších podoborů, ale musíme si přiznat, že mnoho „velkých“ gynekologů nemá na práci s dětmi čas ani náladu.
Každopádně každý, kdo chce dobře pečovat o naše malé pacientky, by si měl tuto knihu nejen pořídit, ale hlavně přečíst. Obsahuje vše, od teorie a fyziologie přes diagnostiku až po léčbu jednotlivých patologických stavů, ale také zajímavé kapitoly o lázeňské terapii a forenzních aspektech oboru.

Myslím, že lepší rozloučení s naší odbornou veřejností si pan profesor, který nás při práci na této knize ve věku 76 let náhle opustil, nemohl přát.
Vydavatel: Mladá fronta, Edice Aeskulap ISBN: 978-80-204-4027-3 Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph. D. Gynekologicko-porodnická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Jitka Chalánková, Jiří Láryš z Medical Services, Hana Kosová, poslankyně PS Parlamentu ČR, Peter Koliba, senátor Parlamentu ČR.

Ohodnoťte tento článek!