Harm reduction

O výhodách přístupu harm reduction v péči o závislé na nikotinu, zahraničních zkušenostech z praktického využití u nás zakazovaného snusu či použití elektronických cigaret i o kladech a záporech cigaretových alternativ nás informovaly uznávané odbornice na oblast závislostí a veřejného zdraví.

Je bizarní, že méně škodlivý výrobek je zakázaný

prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.
– Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha.

V souvislosti s kouřením se v poslední době hodně diskutuje přístup harm reduction. Myslíte si, že by to mohla být cesta i pro Českou republiku?

Samozřejmě ano, naprostá většina nikotinu (zhruba 95 procent), kterou do sebe dostáváme, je ze spalovaného tabáku. Tento problém je celosvětový a týká se jak Evropské unie, tak ostatních rozvinutých zemí. V Asii a Africe je trochu odlišná situace. Spalování je zcela jistě nejhorší možnou variantou, jak do sebe nikotin dostat. Lidé kouří kvůli nikotinu, ale umírají kvůli tabákovému kouři. Ten totiž obsahuje čtyři až sedm tisíc toxických látek.
Zejména produkty spalování, pyridinové alkaloidy, toxické plyny, nitrosaminy, polycyklické aromatické uhlovodíky, těžké kovy a pevné částice. Cigarety jsou velmi sofistikovaný výrobek, který dodá nikotin velmi rychle, přičemž se vyplaví „hormony štěstí“.

Na trhu je již několik měsíců „zahřívaný tabák“. Jak tento tabák účinkuje? A je bezpečný?

Upravený tabák se vkládá do přístroje, který ho zahřeje, a vy to inhalujete.
Princip je podobný jako u elektronické cigarety, ale funguje to na jiném principu. Nyní se zdá, že tento nový výrobek nespadá ani pod definici cigarety, ani elektronické cigarety. Mimochodem, žádost o registraci výrobku jednoho z výrobců na FDA má okolo dvou milionů stran.

Nedávno se u nás řešila tzv. švédská zkušenost se snusem. U nás je ale zakázaný…

Ano, je. A opravdu to nemá žádnou logiku. Právě teď se bude projednávat zrušení zákazu, který platí od roku 1992. Je skutečně bizarní, že méně škodlivý výrobek je zakázaný. Selský rozum nám přece říká, že pokud tabák nehoří, bude alespoň méně škodlivý. Neříkám, že je zcela neškodný, ale je zde asi 10procentní riziko ve srovnání s kouřením, které by mělo být přísně regulováno.

Nový zákon nejspíš nepřesvědčí zaryté kuřáky, aby přestali. Může alespoň některým pomoci s odvykáním?

Myslet si, že všichni závislí na nikotinu přestanou, je nereálné. Nicméně mezi našimi pacienty, kteří jsou silně závislí na nikotinu a zároveň hodně motivovaní přestat, je desetinásobně vyšší úspěšnost, než když se o to lidé pokoušejí sami.
Pacienti k nám přišli dobrovolně, našli si cestu bludištěm chodeb, čekali dlouho v pořadníku… Ze statistik víme, že u nás s kouřením skončí čtyři lidé z deseti.
Přestože se k cigaretám 60 procent lidí vrací, je to krásné číslo. V žádném případě však neexistuje a nebude existovat lék proti kouření. Léky jsou zaměřené proti abstinenčním příznakům. Člověk prostě nemůže čekat zázraky.

Kuřák elektronické cigarety kouří všude a dlouho

MUDr. Marie Nejedlá vedoucí Centra podpory veřejného zdraví, Státní zdravotní ústav, Praha V čem spatřujete benefit elektronických cigaret oproti těm tradičním?
Výhoda elektronických cigaret spočívá v tom, že v nich nehoří tabák, ve kterém bylo prokázáno čtyři tisíce toxických a několik desítek karcinogenních látek.
Je tam sice nikotin, ale ten se může dávkovat bez omezení, jak si kuřák přeje. Nikotin má však sám o sobě řadu nežádoucích účinků. I když rozdíl mezi klasickými a elektronickými bezpochyby zde je, nemůžeme to postavit tak, že elektronická varianta je neškodná. Na nikotin především vzniká závislost. Po vykouření cigarety dochází na 20 minut k rozšíření cév, čímž se zvyšuje prokrvení všech orgánů. Mnozí kuřáci argumentují tím, že nikotin u nich dočasně zlepšuje pozornost a koncentraci. Ano, je to tak, ale ve vyšším množství už tyto funkce jednoznačně zhoršuje, protože v těle dochází k hypoxii, což vede ke zhoršenému vstřebávání živin. Nikotin dále podporuje rozvoj aterosklerózy a dalších srdečně-cévních onemocnění včetně infarktu myokardu.
A co švédský snus, který je u nás zakázaný, ale ve Švédsku dobře prosperuje? Údajně tam došlo ke snížení výskytu rakoviny plic a chronických obstrukčních chorob… Je třeba si uvědomit, že během kouření jsou plíce a dýchací cesty první na řadě a karcinogeny pronikají do celého těla. V lidském těle není orgán, který by tabákový kouř nepoškozoval. Určitě máte pravdu, že při užití snusu je toxický účinek především lokální, zejména tam, kde se tabák či tekutina z tabáku dostanou do kontaktu se sliznicí.
K poškození proto dochází především v oblasti dásní, jazyka a sliznice tváří.
Na druhé straně zde nedochází ke vdechování tabákového kouře, proto bychom mohli říci, že je bezpečnější, především pro plíce.
Myslíte, že by se pro české konzumenty tabáku staly přípravky harm reduction alternativou kouření?
Uvažuje se o tom, že by se elektronická cigareta mohla používat k odvykání. Je však třeba přesně specifikovat množství nikotinu a tipy náplní, abychom u člověka neprohlubovali jeho závislost. Problém je, že kuřák elektronické cigarety kouří všude a hlavně dlouho.
A co se týče švédského snusu?
Je to trochu vyhánění čerta ďáblem, protože tam opět působí nikotin v celém těle. Možná bychom mohli použít rčení „z louže pod okap“. Ano, tabákový kouř obsahuje opravdu mnoho toxických látek, ale užívání snusu není optimálním řešením. Vždy je dobré hledat kompromisní řešení. Víme, že když bude kuřák trpět, nebude ochoten se posunout ve svém uvažování a směřovat k odvykání. Produkty harm reduction mohou závislého přesvědčit, aby o tom vůbec začal přemýšlet.

Ohodnoťte tento článek!