Hepatologie do kapsy

Máme před sebou novou knihu z pera profesorů Jiřího Horáka a Jiřího Ehrmanna se skromným názvem „Hepatologie do kapsy“. Oba autoři jsou mezi odborníky zabývajícími se chorobami zažívacího ústrojí či těmi, kteří se specializují na choroby jater a žlučových cest, velmi dobře známí.

Vědomě se vyhýbám poznámce o jejich „zralém“ věku, spíše vyzdvihuji odborné znalosti podložené velmi dlouhou klinickou praxí, ze které mohou vycházet. Byl jim dán dar pozorného sledování významných událostí řady dekád jejich po všech stránkách plodného odborného života. Navíc oba dostali do vínku umění vyjádřit se slovem.

Informace v nezbytném množství

A tak se čtenáři v publikaci útlé názvem, ale bohaté obsahem dostává do rukou text postihující do nezbytné hloubky vše kolem jaterních chorob v takovém rozsahu, aby se jak specializovaný odborník, hepatolog či gastroenterolog, tak i lékař obecnější orientace, případně dokonce zájemce z jiného oboru dověděl potřebné informace v nezbytném množství, zvolil nejvhodnější diagnostický postup a mohl následně vyslovit závěrečnou diagnózu. Kniha dobře poslouží i jako pouhý doplněk znalostí odborníkům z jiných odvětví medicíny. Nelze přehlédnout pečlivě sestavený seznam aktuálně používaných zkratek a stejným způsobem zpracovaný jmenný rejstřík na konci publikace, pro rychlou orientaci je to zcela nezbytná pomůcka.

Čtenář netápe

Zájemci zde najdou přehledně zpracované kapitoly věnované historicky starším i novějším laboratorním metodám. První část publikace autoři pojali pragmaticky a dobře zde zpracovali a aktualizovali v historickém kontextu přehled funkčních, dynamických i zobrazovacích metod. Nenechávají zájemce o informace tápat v nejistotě, v textu jsou naznačeny dostatečně jasné závěry proč daný postup zvolit, či ne.

Druhá část publikace, která se zabývá konkrétními chorobami, je stejně zdařilá. Čtenář ocení, že nebylo opomenuto nezbytné penzum pediatrické problematiky. Své místo zaujaly i genetické aspekty chorob a v závěrech se podařilo zapracovat rovněž posudková hlediska. Každý si v knize snadno vyhledá to, co bezprostředně potřebuje či aktuálně hledá.

Kniha má jediný, ale zásadní nedostatek. Snadno se totiž může stát, že se čtenář namísto rychlé orientace bezděčně ponoří do souvislého čtení více než zdařilé publikace a zcela zapomene na čas.

doc. MUDr. Zdeněk Fryšák, CSc., 3. interní klinika – revmatologie, nefrologie a endokrinologie LF UP a FN Olomouc

Srozumitelný a čtivý přehled oboru

Předložená publikace dvou významných odborníků v oblasti hepatologie je velice dobře napsaná, její formální úroveň je výborná, text je srozumitelný a čtivý, napsaný pěknou češtinou. Autoři v úvodu skromně uvádějí, že se jedná o drobnou monografii, přesto to zdaleka není pravdou. Monografie v ucelené formě uvádí obsáhlý přehled současné hepatologie: počínaje anatomií a funkcí jater přes vyšetřovací metody v hepatologii, popis klinických příznaků a syndromů, rozsáhlý přehled hlavních nozologických jednotek, popis léčby jaterních onemocnění včetně transplantace jater až po závěrečné pasáže věnované dietním a režimovým opatřením a prevenci jaterních chorob.

doc. MUDr. Luděk Rožnovský, CSc., Klinika infekčního lékařství LF OU a FN Ostrava

Ohodnoťte tento článek!