Hlavní hygieničkou ČR bude Eva Gottvaldová

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček předložil vládě návrh na jmenování Evy Gottvaldové na služební místo hlavního hygienika ČR. Kabinet jmenování navržené kandidátky schválil.

Eva Gottvaldová ve funkci nahradí Vladimíra Valentu, který byl hlavním hygienikem od října 2012. Do výběrového řízení se přihlásily tři kandidátky. Pavlu Svrčinovou výběrová komise pro nesplnění podmínek vyřadila a nynější zástupkyně hlavního hygienika Jarmila Rážová svoji žádost stáhla.
Nová hlavní hygienička působí od roku 2007 na ministerstvu zdravotnictví v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví. Od listopadu 2012 pracuje pro Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu, kde má na starosti veřejné zdraví a farmaceutické produkty. Ve Stálém zastoupení ČR při EU se podílela na projednávání směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků či rozhodnutí těchto orgánů o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách. Pravidelně se účastní i specializovaných jednání Evropské komise, Rady EU v pracovní skupině pro potraviny a jednání Světové zdravotnické organizace zaměřených na výživu a pohybovou aktivitu. Vystudovala Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.
„Jedním z klíčových úkolů pro novou hlavní hygieničku bude další zlepšování prevence před nákazou HIV a AIDS, která se začíná v populaci rozšiřovat,“ uvedl ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Ohodnoťte tento článek!