Hlavní hygienik brání kompetence svého úřadu

Vladimír Valenta.

Ministerstvo zdravotnictví přistoupilo na změny v kontrolách potravin, které pozměňovacím návrhem novely zákona o potravinách iniciovala poslankyně Margita Balaštíková (ANO). Původní obava, že odbornou činnost hygienické služby převezme ministerstvo zemědělství, čímž bude ohroženo veřejné zdraví, se nenaplnila.

Poslankyně Balaštíková (ANO) připravuje nyní již třetí pozměňovací návrh, jenž má posílit kontrolní mechanismy v oblasti potravin a stravování. První návrh, který předložila, byl pro ministerstvo zdravotnictví nepřijatelný. Hlavní hygienik ČR Vladimír Valenta se dokonce obával, že hygienická služba přijde o nástroje k ochraně zdraví a omezí se její kompetence. Podle jeho názoru je nezbytné, aby hygienikům zůstaly zejména služby spojené s oznámením o uvedení vybraných potravin na trh, přijímání žádosti o souhlas s uvedením nových potravin na trh či stanovení požadavků na jejich složení, označování a způsob jejich použití.

Jde přitom o potraviny pro počáteční kojeneckou výživu, potraviny pro zvláštní lékařské účely (například bez fenylalaninu, bezlaktózové, nízkokalorické), dále obohacené potraviny, doplňky stravy apod. „Tato činnost je nedílně spjata s hodnocením zdravotního rizika, posouzením složení, dávkování, věkové vhodnosti či se schválením uváděného zdravotního tvrzení. Jedná se o vysoce odbornou práci, kdy hygienici musejí mít zdravotnické vzdělání,“ uvedl Vladimír Valenta. Proto se s poslankyní Balaštíkovou minulý týden sešli zástupci obou ministerstev a učinili dohodu, že kontrolní systém posílí, aniž by byly odborné kompetence hygienické služby narušeny. Poslankyně dostala za úkol připravit nový návrh, který toto zohlednil.

Ochrana zdraví, přísné kontroly bez zatěžování

Návrh by měl také vyřešit, jak se bude hygienická služba dělit se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) o kontroly ve stravovacích službách. Tzv. uzavřené stravování (školní či nemocniční jídelny) by pravděpodobně stále kontrolovala hygienická služba, restaurační stravování by mělo připadnout SZPI. „Hygienická služba bude moci nadále provádět úkony související s její činností. Hygienické podmínky, mikrobiologické podmínky a podobné záležitosti tak budou nadále spadat do kompetence hygieniků,“ uvedla Margita Balaštíková s tím, že nový návrh předloží v nejbližších dnech. Zástupci všech zúčastněných stran se ovšem dopředu shodli na třech pilířích – ochraně veřejného zdraví, zpřísnění kontrol a nezatěžování provozovatelů a výrobců potravin nadbytečnou administrativou, kdy by jejich činnost dozorovala hygienická služba, SZPI a Státní veterinární správa, jež by měla kontrolovat maso ze zvěřiny. Zástupci Asociace hotelů a restaurací ČR slovy svého prezidenta Václava Stárka vyjádřili obavu, že tři dozorové orgány by byly administrativní zátěží veřejné správy i samotných podnikatelů v oboru gastronomie.

Ohodnoťte tento článek!