Homeopati mohou pomoci oborům, které to potřebují

Komplementární medicína, kam lze zařadit i homeopatii, má své místo v onkologii, paliativní medicíně a dalších oborech medicíny. Homeopatie coby účinná a šetrná metoda umožňuje pacienta doprovázet od stanovení diagnózy po terminální stavy a pomáhá mu vyrovnat se s nemocí vlastními silami. Uvedené pronesla francouzská lékařka-homeopatka dr. Christelle Besnardová-Charvetová v průběhu Jarního homeopatického semináře, který proběhl v polovině května v Praze.

Dr. Charvetová, specializující se na porodnictví a gynekologii, působila původně jako internistka v nemocnicích v Lyonu, později si otevřela soukromou praxi, v níž začala využívat homeopatickou léčbu. „Na začátku jsem zjistila, že homeopatické léky pomáhají pacientkám v přípravě na porod. Pacientky užívající homeopatika přicházely s dilatovanější brankou a měly obecně lepší průběh porodu. Později jsme prováděli četné studie, jejichž výsledky mě přesvědčily natolik, že jsem homeopatii zařadila mezi běžné přístupy k pacientkám. V rámci gynekologicko-porodnické praxe je v současnosti využívám například v léčbě poruch menstruačního cyklu, u problémů s početím, recidivujících mykóz, dysmenorey, endometriózy, polypů či k ovlivnění průběhu perimenopauzy,“ uvedla dr. Charvetová, která během let rozšířila svou specializaci o podpůrnou léčbu v onkologii a jako konzultantka se věnuje i paliativní péči.

Nejen ekonomické úspory

Francie je jednou z evropských zemí, kde je užívání homeopatie hojně rozšířeno a stoupá jak povědomí pacientů a lékařů o této metodě, tak zájem o homeopatickou léčbu. Homeopatické léky mohou pacienti obdržet i v rámci nemocniční péče, předepisovat je mohou také porodní asistentky a běžně jsou nabízeny v lékárnách. Všichni lékárníci absolvují vzdělání v homeopatii v rámci pregraduální přípravy. Lékaři se mohou vzdělávat v homeopatii na univerzitách a získat zde diplom. „Francouzská vláda vydala program, v němž prohlásila, že pacienti mohou využívat podpůrnou léčbu. Vláda užívání komplementární léčby podporuje, protože se ukázalo, že tato terapie snižuje náklady, nemá nežádoucí účinky a pacienti si ji žádají,“ vysvětlila dr. Charvetová. Komplementární medicína obecně je široce využívána například v Kanadě či USA, homeopatika jsou předepisována v řadě zemí světa a – možná překvapivě – nejvíce v Indii.

Pacienti tají užívání alternativní medicíny

Četné studie a průzkumy ukazují, že narůstá počet pacientů, kteří hledají pomoc v komplementární či alternativní medicíně. Mnozí přitom tuto skutečnost skrývají před svým lékařem. Z průzkumu publikovaného v roce 2007 v Bull Cancer vyplynulo, že 85 % onkologických pacientů užívá komplementární medicínu ve snaze snížit vedlejší účinky konvenční léčby a 78 % ve snaze posílit obranyschopnost organismu. Žádný z dotazovaných pacientů přitom neměl v úmyslu vysadit konvenční léčbu.
Francouzská studie IPSOS, provedená v roce 2012, ukázala, že z tisícovky oslovených respondentů jich 95 % někdy slyšelo o homeopatii a 66 % někdy užívalo homeopatika. Pro srovnání, v roce 2004 to bylo jen 39 %. Homeopatické preparáty volí lidé podle studie proto, že je považují za přírodní, účinné a bezpečné. Další studie ukázala, že 30–60 % pacientů postižených karcinomem se uchyluje ke komplementární medicíně, přičemž 46 % z nich o tom nemluví se svým onkologem. Tento fenomén pochopitelně lékaře velice znepokojuje. Jistě by bylo přínosem, kdyby ošetřující lékaři byli v komunikaci o nekonvenčních léčebných přístupech se svými pacienty vstřícnější.

Homeopatie a neplodnost

International Journal of Gynecology Obstetrics přinesl v roce 2013 informaci, že 90 % pacientů využívá alternativní medicínu při řešení problémů s početím, přičemž 73 % udává její příznivý efekt. Celé tři čtvrtiny však o tom neřekly svému lékaři! V dané studii bylo osloveno 115 neplodných párů a 225 lékařů. „Infertilita je celosvětově narůstajícím problémem. Ve Francii se týká každého sedmého páru, každý desátý pár se uchyluje k asistované reprodukci. Příčiny infertility jsou multifaktoriální, roli hrají nefunkční reprodukční ústrojí, hormonální poruchy, emoční a partnerské problémy, odsun prvního těhotenství do pozdního věku a další faktory. Mnoho z nich zůstává také neobjasněných. Konvenční postupy asistované reprodukce bohužel neřeší všechny problémy infertility. Ve své praxi jsem se nicméně přesvědčila, že dopad některých z nich lze mírnit pomocí homeopatik. Homeopatii lze využít jak v terapii psychického, tak fyzického stavu párů, které si přejí mít dítě,“ konstatovala dr. Charvetová.

Individualizace léčby

Homeopatická metoda umožňuje podle dr. Charvetové individualizaci léčby, pomáhá pacientovi vyrovnat se s problémem či nemocí po svém, při respektování fyziologie organismu. Lékař-homeopat totiž při výběru léků přihlíží k tzv. terénu pacienta, způsobu reakce na onemocnění a jeho průběh i k jednotlivým symptomům. „Homeopatie může provázet pacienta od stanovení diagnózy po terminální léčbu. Například u pacientek s karcinomem prsu máme k dispozici široký arzenál homeopatických léků, které jim pomáhají vyrovnat se s oznámenou diagnózou, podporují hojení po chirurgickém zákroku, zmírňují negativní vlivy ozáření, redukují nežádoucí účinky chemoterapie a hormonální terapie a pomáhají zvládat terminální stavy nemoci,“ popsala homeopatka. Současně konstatovala, že ve své praxi využívá jak konvenční léčbu, tak léčbu homeopatickou a v žádném případě neodrazuje pacienty od užívání onkologických či jiných předepsaných léků.

Nejen kvantita, ale i kvalita

„Homeopatická léčba neinterferuje s léčbou konvenční, naopak se s ní může dobře kombinovat. Problém je, že konvenční léčba je zaměřená spíše kvantitativně – sleduje prodloužení života, ale pacient chce také jeho odpovídající kvalitu. A zde může právě pomoci homeopatie,“ říká Christelle Charvetová, podle které má homeopatie v onkologii coby komplementární medicína své nezastupitelné místo. Snahou všech ošetřujících lékařů by mělo být zajištění co nejlepší kvality života pacienta. „Měli bychom se vzájemně respektovat, sdílet své poznatky a nezapomínat na to, že naším společným cílem je spokojený pacient,“ uzavírá dr. Charvetová.

Homeopati mohou pomoci oborům, které to potřebují
Ohodnoťte tento článek!
5 (100%) 1 hlas/ů