Hyperbarická medicína

MUDr. Michal Hájek, Ph. D., primář Centra hyperbarické medicíny Městské nemocnice v Ostravě, předseda ČSHLM ČLS JEP, vydal s kolektivem autorů monografii o úspěšné metodě.

Publikace Hyperbarická medicína, kterou v roce 2017 v edici Aesculap vydala Mladá fronta, se komplexně věnuje celé problematice této specializované terapeutické metody. Zaměřuje se také na fyzikální a fyziologické aspekty, technickou, technologickou a provozní stránku. Zabývá se indikacemi k léčbě hyperbarickým kyslíkem, a to nejen s ohledem na tradiční indikaci, jakou je například otrava oxidem uhelnatým, ale zohledňuje také komplexní účinky metody v chirurgických oborech. Právě zde se hyperbarická medicína zasloužila o terapeutický úspěch i v tzv. beznadějných případech. Mezi ně patří například kombinované infekce traumatizovaných měkkých tkání s účastí anaerobní infekce, anebo léčení tzv. diabetické nohy či jiných kožních defektů. Publikace podává přehled o léčbě klinických situací v nejrůznějších oborech.

Tým autorů a recenzentů se skládal z více než desítky špičkových odborníků z ČR i SR například z kardiologie, biochemie, mikrobiologie, lékařské biofyziky, pracovního lékařství, soudního lékařství, chirurgie, hojení ran, neurologie či vnitřního lékařství. Byl mezi nimi prof. MUDr. Radek Pudil, Ph. D., z 1. interní kardioangiologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové, prof. MUDr. Jaroslav Racek, Ph. D., přednosta Ústavu klinické biochemie a hematologie, prof. MUDr František Novomeský, Ph. D., z Jesseniovy lékařské fakulty v Martině, který je světově uznávaným odborníkem na forenzní aspekty potápěčských nehod, doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc., MBA, z Kliniky pracovního lékařství FNKV a 3. LF UK v Praze a další specialisté.

Včas indikovaná léčba kyslíkem v přetlaku často představuje záchranu většinou dolních končetin před amputací, anebo dokonce záchranu života v septických stavech.

Kniha také představuje souhrn všech teoretických znalostí, jejichž znalost je předpokladem pro pochopení nejen léčebného účinku, ale i problematiky amatérských a profesionálních potápěčů.

Má mimořádný význam i z toho důvodu, že ostravské pracoviště je prvním svého druhu v tehdejším Československu. Medicínský laik, generální ředitel OKD Jaroslav Miska, rozhodl po zahraničních zkušenostech vybudovat léčebné pracoviště s velkou barokomorou (1965). Následovala pak pracoviště další, na něž MUDr. Hájek a spol. navazoval v teorii i v praxi a o kterých se také ve své monografii právem zmiňuje. Jako lékařka jsem se sofistikované metodě, která zastřešuje problematiku všech medicínských oborů, věnovala několik desetiletí. Přeji skvělé monografii a autorům mnoho úspěchů.

O autorovi| doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc., senátorka PČR, místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR

Ohodnoťte tento článek!