I my jsme v IMI

Evropská komise spolu s Evropskou federací farmaceutických společností a asociací (EFPIA) umožňuje konsorciím lokálních vědeckých týmů, velkých farmaceutických výrobců a malých firem, aby společně bádala. Do nebývale velkých výzkumných týmů jsou zapojeny také čtyři české.

K urychlení společného výzkumu, udržení farmaceutických výrobců v Evropě a zamezení odlivu mozků vznikl program Innovative Medicines Initiative (IMI), na nějž bruselská administrativa přidělila na pět let jednu miliardu eur. Stejnou částku, i když víceméně v „naturáliích“, dodávají velcí výrobci prostřednictvím EFPIA.
„Velkým úkolem IMI je propojit výzkumná pracoviště s inovativním průmyslem a společně vyprodukovat špičkový výsledek. Ukazuje se, že IMI kritéria jsou pro získání grantu efektivnější než stávající modely evropské spolupráce, protože nutí výzkumníky více inovovat než vést administrativu,“ zdůraznila Magda Chlebusová z Evropské federace farmaceutických společností a asociací. Centrum IMI vyhlásilo dosud devět směrů neboli výzev, na která témata se má dotovaný výzkum zaměřovat. Nejde přitom jen o vývoj nových léčiv či terapií, ale například i o zkoumání jak léky kombinovat, aby byla léčba efektivní, či jak pracovat s pacientem, aby byl léčen co nejúčinněji. „Pro české týmy vzniká šance získat finanční podporu pro konkrétní vědecký projekt, úzce spolupracovat s předními výzkumníky napříč Evropou a inovativním farmaceutickým průmyslem. V dosavadních výzvách bylo poskytnuto na 38 miliard korun desítkám výzkumných týmů,“ zdůrazňuje výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) Jakub Dvořáček, jehož organizace v ČR program IMI zastřešuje.

Ohodnoťte tento článek!